Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: WildMedia / Mostphotos

Information från Livsmedelsverket rörande småskalig vildsvinsförsäljning

I mars lämnade Livsmedelsverket ett föreskriftsförslag till regeringen. Verkets uppdrag var i stort sett att underlätta för jägare som vill leverera vildsvin, men med bibehållen livsmedelssäkerhet.

2021-03-31

Om förslaget godkänns av Regeringen kan det träda i kraft redan i början av 2022.

Förslaget innebär att jägare som vill ha möjlighet att sälja vildsvin eller vildsvinskött till konsument kommer att behöva genomgå en särskild utbildning. En utbildning där jägaren ges kunskap om provtagning, slakthygien osv.

Jägare som genomgått utbildningen tas upp i ett register hos den länsstyrelse där jägaren är folkbokförd. Detta för att underlätta om smittspårning skulle bli aktuellt.

Vad menas med "små mängder"?

Jägare får leverera 75 vildsvin (oavhudade) till detaljhandelsanläggningar och obegränsat till vilthanteringsanläggningar.

En särskilt utbildad jägare får dessutom leverera kött av 10 vildsvin samt 10 vildsvin (oavhudade) till konsument.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick