Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Nu levereras mer tall än gran. Foto: Madeleine Lewander

Fler tallar än granar levererades under 2020

När Skogsstyrelsen summerar statistiken för hur vilka trädslag som säljs uppvisas ett trendbrott. Nu levereras mer tall än gran.
– Detta är mycket glädjande. Svenska Jägareförbundet har under många år påpekat behovet av vi återbeskogar med rätt trädslag på rätt marktyp. Nu börjar det synas faktiska resultat, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

2021-04-09

Det är många olika parter som bidragit till att trenden med gran har brutits. Skogsstyrelsen, skogsbolag har under senare år på ett tydligt sätt bidragit med både ord och handling.

– Detta är bara positivt. Vi har sett den skeva fördelningen mellan granar och tallar under många år. Att den trenden har brutits kan man inte vara annat än glad för.

204 miljoner tallplantor och 190 miljoner granplantor levererades till skogsägarna förra året.

– Vi tycker det är viktigt att ge skogsägarna beröm när de gör rätt. Det finns fortfarande många delar man måste jobba vidare med. Men att tallandelen i landskapet blir större kommer att leda till att betesskadorna minskar, säger Daniel Ligné.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick