Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

En enig förbundsstyrelse står upp för förbundsordförande och generalsekreterare efter stötande påhopp. Foto: Magnus Rydholm.

Förbundsstyrelsen fördömer osmakliga påhopp

Det är fullt naturligt att det finns diskussioner och debatter om en mängd sakfrågor i en organisation som har 157 000 medlemmar, varav minst 5 000 har förtroendeuppdrag. Konstigt vore det annars. Men samtidigt som vi i Svenska Jägareförbundet kan vara oense i sakfrågorna har vi respekt för varandra. Vi håller oss till sakfrågan och avstår personliga påhopp.

2021-04-25

Varje demokratiskt uppbyggd organisation har sina gränser för vad som kan accepteras. Så även Svenska Jägareförbundet.
Förbundets gräns passeras med råge när företrädare för förbundet framställs som bland annat ”quislingar” och ”nyttiga idioter” av ytterlighetspopulister i ett videoklipp, vilket nyligen hänt. Det framställs att demokratin i förbundet ytterst ska avgöras av ”mängden bössor” som tycker det ena eller det andra. Detta lågvattenmärke till angrepp på ordförande och generalsekreterare sprids via sociala medier i olika grupper för jägare. Vi finner det stötande och oroande att en del individer använder detta som stöd i sin argumentering mot förbundets beslut och dess företrädare.

Sakfrågan handlar om finansiering av ett forskningsprojekt. I ett större perspektiv anser förbundet att forskning av princip ska finansieras via statsmedel och inte via jägarnas avgifter till Viltvårdsfonden. Den frågan kan definitivt diskuteras.

Det är inte trovärdigt och det är osmakligt när ytterlighetspopulister försöker plocka enkla poänger med sitt utspel. Att använda den typen av argumentation oavsett fråga, är ovärdigt jägarkåren. Jakten och förbundet ska inte kopplas samman med den typen av retorik.

Som styrelse fattar vi många taktiska och strategiska beslut årligen. Besluten tas i 99% av fallen av en enig styrelse. Det innebär att vi som förbundsstyrelse alltid tar ansvar och står bakom de som företräder oss i besluten, vilket ofta är ordföranden och eller generalsekreteraren.

Som förbundsstyrelse välkomnar vi diskussioner om sakfrågorna, men vänder oss med kraft och tydlighet mot de osmakliga påhopp som nu skett mot vår förbundsordförande och generalsekreteraren som ska verkställa våra beslut.

Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse
Peter Eriksson, Anders Gruvaeus, Mikael Samuelsson, Britt-Marie Nordquist, Jonas Paulsson, Henry Sténson, Gun Fahlander, Madeleine Lilliehöök, Björn Sundgren.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick