Dalarnas ordförande adjungeras till styrelsen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundets styrelse adjungerar in Ulf Berg, ordförande för Jägareförbundet Dalarna. Foto Magnus Rydholm

Dalarnas ordförande adjungeras till styrelsen

Under söndagen hade förbundsordförande Peter Eriksson och styrelsen ett extramöte med alla länsordförande. Syftet var att berätta hur arbetet går med att försöka ena förbundet.
– En nyhet är att Ulf Berg, som är ordförande för Jägareförbundet Dalarna, adjungeras in i styrelsen, säger Peter Eriksson.

Ulf Berg. Foto Riksdagen.

2021-08-29

Ända sedan årsstämman har det pågått ett arbete för att komma framåt och hitta lösningar för att överbrygga de meningsskiljaktigheter som finns i förbundet.
Peter Eriksson är ödmjuk inför den komplicerade uppgiften.
– Men det går inte att ena ett förbund om inte alla vill. Jag vill visa att styrelsen inte har någon prestige i frågan. Vi gör vad vi kan för att hitta vägar framåt och skapa bra förutsättningar. Men i slutänden är det länsföreningarna som måste bjuda till.
Under mötet berättade han om sin rundresa till alla länsordförande och hur han ser på möjligheterna. En åtgärd har varit att kontraktera en processledare som är specialiserad på att hantera denna typ av situationer.
– Vi behöver hjälp att hantera processen, så vi går rätt tillväga och bygger förtroende och tillit.

Göte Johansson, från Västra Götaland väst, som valdes in i förbundsstyrelsen på årsstämman har valt att lämna styrelsen på grund av hälsoskäl.
– Styrelsen arbetar bland annat med att hitta en långsiktig och bra fungerande konstruktion för Allmänna uppdraget. Därför ville jag adjungera in en erfaren, kompetent och duktig person med ett brett kontaktnät som kan delta i detta arbete. Det finns en sådan i Dalarnas ordförande, Ulf Berg. Så jag har erbjudit honom en sådan roll – och han har tackat ja, säger Peter Eriksson.
Tanken är att Ulf Berg ska vara delaktig på samma villkor som andra ledamöter i styrelsen.
Ulf Berg valde att fråga sin styrelse innan han tackade ja.
– Jag ville inte ta ett sådant beslut utan att ha stöd från länsföreningen i Dalarna. När de var positiva svarade jag ja. Men det är väl ingen som har missat att jag varit kritiskt till hur förbundet har agerat kring Allmänna uppdraget. Detta är en fråga som jag kommer arbeta hårt med och där jag tror det finns goda möjligheter att få till en ändring, säger Ulf Berg.

En annan sak som förbundsordföranden tog upp på mötet är att den nya styrelsen är prestigelös kring arbetsmetoder och rutiner.
– Behöver vi ändra på saker för att få förbundet att fungera bättre så kommer vi göra det. Vi är en demokratisk folkrörelse. Det ska vi fortsätta vara.
Exempelvis kommer en arbetsgrupp arbeta fram förslag för att förbättra interninformationen, en annan arbetsgrupp ska ta fram en medlemsundersökning som även länsföreningarna kan ha nytta av, samt att en rekryteringsfirma arbetar för att hitta en ny generalsekreterare tillsammans med förbundsstyrelsen.
– Jag hoppas att alla länsföreningar ser att den nya styrelsen verkligen vill ena förbundet, så vi kan lämna meningsskiljaktigheterna om personer i styrelsen bakom oss. Fortsätter vi att gruppera oss, vara misstänksamma och ha olika agendor så skadar vi förbundet och därmed också för medlemmarna. Därför måste länsföreningarna bjuda till, annars går det inte för styrelsen att hitta vägar framåt, säger Peter Eriksson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick