Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Regeringen vill att ljuddämpare ska ha samma regler som ammunition. Foto: Jonas Johansson/Mostphotos

Regeringen föreslår slopat licenskrav på ljuddämpare – och en pipgarderob

Under flera år har det förekommit diskussioner om slopat licenskrav på ljuddämpare. Ett år innan riksdagsvalet väljer inrikesminister Mikael Damberg att lägga fram ett sådant separat förslag.
– Regeringen vill att ljuddämpare ska ha samma regler som ammunition. Detta är positivt och ett steg i rätt riktning, säger Ola Wälimaa som är förbundsjurist på Svenska Jägareförbundet.

2021-11-02

Svenska Jägareförbundet har under många år arbetat för att licenskravet helt ska slopas.
– En ljuddämpare är en metallbit som inte är farligare än en sten – den är ju inte nödvändig för att avfyra ett vapen utan dämpar bara ljudet. Ljuddämpare bör därför egentligen inte omfattas av några krav alls, säger Ola Wälimaa.

– Vi välkomnar naturligtvis detta förslag, även om vi tyckt att regeringen kunde gått ännu längre, vilket vi också föreslog, säger Ola Wälimaa.

Regeringen har tidigare velat få igenom denna förändring, men detta har skett tillsammans med förslag att implementera det så kallade vapendirektivet. En majoritet i riksdagen har då röstat nej, eftersom de ansett att regeringen gjort fler och större ändringar än vad som behövs och därmed blockerat detta positiva förslag om ljuddämpare.
– När nu regeringen lägger detta förslag separat så är vår bedömning och förhoppning att det går igenom riksdagen, säger Ola Wälimaa. Det skulle minska Polismyndighetens administration och göra det enklare och billigare för jägare att skaffa sig ljuddämpare till sina jaktvapen.

Regeringen har också samtidigt skickat ett förslag på remiss om att införa en särskild garderob för vapendelar, exempelvis pipor och slutstycken.
– Detta är en kopia på vårt tidigare förslag. Detta underlättar betydligt för de som har vapen med exempelvis utbytespipor, som idag särskilt måste motivera varje enskild pipa, säger Ola Wälimaa.

Förslaget innebär till exempel att den som idag innehar en Blaser R93 eller liknande vapen kan ansöka om 12 extra pipor eller slutstyckshuvuden i valfri kombination, utan särskild motivering.
– Detta är ju logiskt ur säkerhetssynpunkt eftersom man endast kan använda en pipa i taget till vapnets låda, samtidigt som jägaren kan skaffa sig ett väldigt flexibelt vapensystem från ripa till älg utan att bli ifrågasatt, avslutar Ola Wälimaa.

Båda förslagen föreslås träda ikraft den 1 juli 2022.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick