Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet har vunnit de två första delarna av upphandlingen som rör Allmänna uppdraget. Delsegrarna rör områdena Viltövervakning samt Vilt och trafik. Foto Jesper Einarsson

Förbundet vann delsegrar i upphandlingen

Svenska Jägareförbundet har under en längre tid gjort ett högkvalitativt arbete både i sak och upphandlingsrättsligt när delar av Allmänna uppdraget upphandlas.
– De första delarna av upphandlingarna, som rör Viltövervakning samt Vilt och trafik har vi fått besked om att vi vunnit. Vår personal har gjort ett mycket professionellt arbete, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

2021-12-23

Naturvårdsverket har ingen lätt uppgift att upphandla delar av det Allmänna uppdraget – som Svenska Jägareförbundet utfört åt staten sedan 1938. Delarna som upphandlas rör Viltövervakning, Klövviltsförvaltning, samt Vilt och trafik och viltprovtagning.
De delar som rör Viltövervakning samt Vilt och trafik är nu genomförda och Svenska Jägareförbundets anbud har vunnit.
– Som förbundsordförande vill jag understryka att förbundet är emot att delar av det Allmänna uppdraget upphandlas eftersom vi anser att det Allmänna uppdraget inte utgör någon anskaffning och därför inte omfattas av lagen om offentlig upphandling. Men vi är glada att myndigheten ser vår professionalism och vilken stor nytta vi gör för viltförvaltningen, säger Peter Eriksson.

Allmänna uppdraget skapades utifrån ett handslag mellan staten och Svenska Jägareförbundet 1938. Sedan dess har förbundet levererat stora samhällsnyttor till en mycket låg kostnad. Pengarna kommer från jägarna, via betalning av det statliga jaktkortet.
Långsiktigheten, närheten till jägarna, den rikstäckande kunskapen och den obrutna serien av fakta verkar ingen annan kunna erbjuda. 

– Vi är glada att vi har vunnit upphandlingarna för dessa delar av det tidigare Allmänna uppdraget och ska naturligtvis försöka vinna de andra delarna också. Men av både folkrörelse- och juridiska skäl borde regering och Naturvårdsverket arbetat för en annan form av lösning än upphandling. Då hade man på ett bättre sätt tagit tillvara – och visat respekt mot – de oerhört viktiga ideella krafterna inom jakt- och viltvårdsområdet. Då hade också handslaget med staten kunnat finnas kvar i samma form, säger tillförordnad generalsekreterare Åke Granström.

De vunna anbuden om viltövervakning och vilt och trafik är viktiga för förbundet och för hela jakten och viltvården i Sverige. Viltövervakningen innebär ett systematiskt arbete med insamling och bearbetning av data för att kunna följa viltstammarnas utveckling. Vilt och trafik innebär att förbundet bland annat ska organisera och utbilda trafikeftersöksekipage som ska förkorta trafikskadat vilts lidande, dygnet runt i hela Sverige. Uppdragen spänner över 1,5 år med möjlighet till förlängning med maximalt 2 år. Uppdragen påbörjas 1 juli 2022.

– 1,5 år är i sammanhanget en mycket kort tid för upphandling av en långsiktig och kompetensintensiv verksamhet på en ung marknad. Vi anser att regeringen bör överväga tidsutsträckningen. Avslutningsvis vill jag tacka personalen och de kompetenser vi tillfört i upphandlingsarbetet som gjort ett mycket bra jobb och det ska vi fortsätta göra för att vinna de kommande upphandlingarna också, säger Åke Granström.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick