Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Nu har medlemmar chansen att säga vad man tycker om förbundets verksamhet. Foto Madeleine Lewander

Nu genomförs en medlemsundersökning

Som ett led i att öka Svenska Jägareförbundets kunskap kring vad medlemmarna tycker om förbundets verksamhet genomförs nu en medlemsundersökning.
– Denna görs så att vi kan bryta ned resultatet till länsnivå eller se alla som en helhet. Tanken är att alla länsföreningar ska få sina resultat i god tid innan länsstämmorna, säger kommunikationschef Magnus Rydholm.

2021-12-13


Under hösten har en arbetsgrupp, med deltagande från länsföreningarna, tagit fram en enkät. Den praktiska medlemsundersökningen utförs av företaget Origo Group.
– Det blir cirka 2200 medlemmar som kommer att få ett mejl – och sedan bli uppringda och får svara på frågor.
Syftet är som alltid att få reda på vad medlemmarna har för åsikter om förbundets verksamhet.
– Vi har i denna undersökning försökt ställa frågor som ger utrymme att säga vad man egentligen tycker – inte bara vad man har för inställning till det som utförs idag. Vad är det viktigaste Svenska Jägareförbundet gör för din jakt? Här kan medlemmarna brodera ut och förklara. Svaren är viktiga och kommer att analyseras noga. Vi vill lära oss mer för att kunna spegla medlemmarnas åsikter i allt vad vi gör. Just därför är medlemsundersökningar viktiga och jag hoppas att alla tar sig tid och svarar, säger Magnus Rydholm.
Undersökningen kommer att pågå till slutet av januari.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick