Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Alla deltagare och funktionärer samlade tillsammans på Jägartorpet i Lungsund. Foto: Jessica Larsson

Regionmästerskap i eftersök avgjort i Värmland

VÄRMLAND Totalt nio startande ekipage, ett från varje län i region Mitt, samlades på Jägartorpet i Lungsund, Värmland för att göra upp i regionmästerskapet i eftersök. Efter de fyra delmomenten stod Örebro läns Anders Hagberg som regionmästare med labradoren Country Looks Star Quality.

Regionmästare i eftersök 2023, Anders Hagberg med labradoren Country Looks Star Quality från Örebro län. Foto: Jessica Larsson

2023-09-20

Regionmästerskapet i eftersök anordnades i ett samarbete mellan länsföreningarna i Värmland och Örebro i september. Platsen var Jägartorpet i Lungsund – ett enkelt val, med lämpliga lokaler, marker och möjligheter till inkvartering.

- Vi är väldigt nöjda med evenemanget, berättar Carina Olsson från länsföreningen i Värmland som varit huvudansvarig och tävlingsledare. Vi har fått mycket beröm för allt från finurliga spår, trevliga hjälpsamma funktionärer till bra mat, boende och fint prisbord. Det är kul att få höra för det är ju det alla strävar efter inför ett arrangemang av denna storleken, och det är mycket jobb som läggs ned både före, under och efter. Dessutom hade vi tur med vädret, vilket inte gjort det sämre, tillägger hon.

I teamet som jobbat med mästerskapet ingick tävlingsledningen med olika ansvarsområden, två personer som ansvarat för priser, sex domare som dömde i tvådomarsystem och ytterligare fyra personer som höll i skyttet. Tillsammans stod de för en trevlig tävling med bra stämning för de nio startande som kvalificerat sig genom att vinna sina respektive länsmästerskap i eftersök.

Regionmästerskapet består av fyra delprov. Utöver ett teoriprov testas deltagarna i skytte och så givetvis spårmomentet som också innehåller en bedömning i vilka frågor eftersöksekipaget ställer till skytten vid skottplatsen. På regionmästerskapet hade Henrik Widlund, spåransvarig och domare, valt att lägga upp spåret som ett trafikeftersök, där förarnas frågor istället ställdes till ”trafikanten” för att bedöma situationen. Därefter bedömdes ekipaget på själva spårandet.

- Det här var ett ganska utmanande spår, som sig bör vid ett regionmästerskap, säger Henrik Widlund, från Örebros länsförening. Det hände mycket på en kort sträcka i början, därefter följde en lugn bit och så kom en utmaning till i slutet där ekipaget kanske snarare väntar sig en kort transportsträcka till spårslutet, fortsätter han.

Domarna tittar noga på hur hunden spårar. Noggrannhet och placering i själva spårkärnan ger bra resultat. De vill också se att hunden visar föraren om den hittar extra blod eller skinnbitar i spåret. Här vill man se samarbetet mellan förare och hund – att de läser av varandra och terrängen och löser uppgiften tillsammans.

Ansvarig för skyttet var Jonas Sundén, även han från länsföreningen Örebro. Här ska skytten klara av fem stationer med två skott på varje station.

- De blir ledsagade längs en väg och får ett scenario beskrivet för sig. När det indikeras ska de skjuta två snabba skott mot ett mål som kan vara antingen stationärt eller rörligt, och sen gå vidare, berättar Jonas Sundén. Bara träff eller bom bedöms och det är inte jättelånga avstånd så det är fullt möjligt att skjuta fullt. Skyttarna levde sig in i den upplevda jaktsituationen och stresspåslaget försvårar – men de gjorde bra ifrån sig, menar Jonas.

Efter att mästerskapets alla moment var avklarade hade de tre första platserna alla knipits av labradorer. Anders Hagberg från Örebro med Country Looks Star Quality stod som regionmästare, följda av Harold Tvedten med Sea-Croft Nice N’Cheery från Uppsala och Anders Henningsson med Wildn’Beauty’s Send No Bills från Dalarna.

Tillbaka till överblick