Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Foto: Roger Lundqvist

Normal tillgång på skogshare trots larm om harpest

I början av augusti började rapporter om döda skogsharar nå Jägareförbundet. Huvudsakligen kom dessa från Norrbottens kustland med största ansamlingen i Piteå, Luleå och Bodens kommuner. Detta i samma område där det var ett stort utbrott 2015, då med över 400 personer smittade och ett tillfälligt avbräck i den lokala harstammen. Även 2019 drabbades området av fler fall än normalt.

2020-09-08

Jägareförbundet Norrbotten gick därför i början av augusti ut med en vädjan via Facebook att rapportera och skicka in döda harar till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för analys.  Av de tio harar som SVA hittills tagit prov på har alla burit på harpest (Tularemi). Sammanlagt har man fått in rapporter på över 60 harar från detta område.
Se karta hos SVA

Trots detta upplever flera harjägare från det aktuella området som Jägareförbundet varit i kontakt med ingen speciell nedgång i stammen jämfört med fjolåret. Detta tros bero på en mycket god föryngring vad gäller skogshare under vår och försommar vilket kan ha fungerat som en viss buffert, samt att de kluster av harpest som trots allt funnits verkar vara mycket lokalt begränsat.

Gete Hestvik biträdande stadsveterinär på SVA gör även bedömningen att det inte handlar om något jätteutbrott, men menar att den mediala uppmärksamheten kan ha bidragit till att fler uppmärksammar och rapporterar döda harar. Däremot så är det ovanligt att samma område får fall av harpest så tätt inpå, då det även ifjol var fler fall av harpest än ett normalår.

Det forskas en del runt harpest men fortfarande är det något av en gåta varför ofta samma geografiska områden drabbas mer än andra områden.

Sammanfattningsvis så kommer jägarna nog även i höst få avnjuta vackra hardrev och kanske avsluta för en god hargryta. Jakten har som bekant marginell betydelse för harstammen, vilken framförallt regleras av mindre rovdjur som räv och mård.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick