Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

I år får totalt 2000 gråsälar fällas. Foto: Johan Bjurer / Mostphotosl

Årets licensjakt på gråsäl

För andra året i rad har Naturvårdsverket beslutat om licensjakt på gråsäl. Licensjaktsperioden gäller från den 20 april till 31 december.

2021-04-16

Syftet med licensjakten är att förebygga de skador som gråsäl orsakar på yrkesfisket och fritidsfisket i Sverige. De skador som gråsäl kan orsaka är exempelvis förstörda redskap, skador på fångst i redskapen och även minskad fångst. Precis som föregående år, får 2000 gråsälar fällas för alla län som har kust mot Östersjön. Med andra ord är antalet som får fällas gemensam för samtliga län mot Östersjönskust, inkluderat Bottenhavet och Bottenviken.

Vid denna jakt är det tillåtet att jaga från stillaliggande båt med motorn på eller av. Normalt sett är jakt från båt med motor endast tillåten om motorn är avstängd och minst en minut förflutit sedan den stängts av.

För att få jaga gråsäl från båt behöver du gå utbildning i säljakt. Den utbildningen måste vara organiserad av en jägarorganisation. Svenska Jägareförbundet erbjuder utbildningar inom säljakt som du har möjlighet att delta i om du har en jägarexamen.

En viktig del i licensjakten på gråsäl är rapporteringen som måste göras efter jakten. Den som fällt säl under licensjakten ska rapportera detta till både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen så snart som möjligt, men som senast närmaste vardag efter att säl har fällts.

Vill du ha mer information om beslutet kan du läsa mer på Naturvårdsverkets hemsida. 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Beslut/Beslut-om-jakt-och-vilt/beslut-sal/Sal/

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick