Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Toppjakten förlängs till 15 februari i norr. Foto: Oscar Von Stockenström

Så blir de nya jakttiderna i norr!

Den 7 maj kom regeringens beslut om de nya jakttiderna, som kommer gälla det kommande sex åren. I framtagandet av de nya jakttiderna har det bidragits med kunskap, fakta och diskussion mellan organisationer inom skog, jordbruk, miljö och jägare. Vilket regeringen har använt som en grundpelare i beslutet av jakttiderna.

2021-05-12

Det är tydligt att regeringen tagit stor hänsyn till förbundets önskemål. Förbundet ställer sig däremot kritiskt till beslutet om förkortad ripjakt samt vårbocksjakt i södra Sverige. Andra förändringar är att jakt med hund efter klövvilt kommer avslutas 31 januari samt att starten för hundjakt efter grävling flyttas fram till den 21 augusti. Även rävjakten med hund slutar 28 (29) februari. Det nya jakttiderna börjar gälla från 1 juli 2021 till 30 juni 2022.

Kortad ripjakt

Vinterjakten på ripa har kortats ned och avslutas numera 15 februari. Detta regeringsbeslut gick helt emot både Naturvårdsverkets och Jägareförbundets förslag som var att behålla jakttiden till 15 mars i Norr- och Västerbotten och dessutom förlänga till samma datum i Jämtland. 

Längre gåsjakt och toppjakt i norr

Grågås och kanadagås kommer få jagas från 11/8 till 31/1 i hela landet, i norr innebär detta i praktiken att jakten är tillåten till dess fåglarna flyttar. Denna förändring har varit både efterfrågad och efterlängtad, i synnerhet i Norrbotten som tidigare endast haft jakt på grågås september ut. En annan förändring är två veckors förlängning av toppjakten på tjäder- och orrtupp. Detta beslut grundar sig på en motion som gått hela vägen och lett till denna förändring. All tillgänglig forskning visar att det finns stöd för att kunna jaga dessa arter i enlighet med den nya jakttiden.

Längre jakttid på älg och rådjur

Älgjakten i norr kommer att pågå från 1 september till 31 januari. Regeringen har dock gett länsstyrelsen viss möjlighet att besluta om ett jaktuppehåll under älgens huvudsakliga brunstperiod i 14 dagar. Dessutom har länsstyrelserna möjlighet att besluta om uppehåll i älgjakten i Jämtlands län på renbetesfjällen, i Västerbottens län ovanför odlingsgränsen och i Malå sameby samt i Norrbottens län ovanför lappmarksgränsen om det behövs med hänsyn till renskötseln eller snöförhållanden.

Nytt är även att de län som inte haft vårjakt på råbock mellan 1 maj-15 juni nu kommer att ges den möjligheten. Utöver det så kommer även kid få jagas mellan 1 september- 30 september. 

Jakttiden på skogshare i norr kommer att bestå som tidigare mellan 1 september- 28 februari. Detta var något som flera organisationer hade motsatt sig men som beslutades enligt Jägareförbundets förslag

https://jagareforbundet.se/jakttider/kort-om-nya-jakttider-2021-2022/

https://svenskjakt.se/start/nyhet/stora-forandringar-i-nya-jakttider/

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick