Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

I år får jägarna i Västerbotten fälla 85 björnar. Foto: Lars Svensson/Mostphotos

Spillningsinventeringen bidrog till ökad björntilldelning i Västerbotten

Den 23:e juni kom Länsstyrelsen Västerbottens licensbeslut gällande björn. Beslutet medgav en betydligt högre licenstilldelning än tidigare år. I år får jägarna i Västerbotten fälla 85 björnar på licensjakt jämfört med 25 i fjol. Man har även delat in länet i två områden, ett område öster och ett område väster om väg E45. Man har också beslutat att inte dela upp jakten i två perioder.

2021-06-24

Anledningen till den ökade licenstilldelningen var att man delvis med jägarnas hjälp genomförde spillningsinventering 2019 som påvisade en betydligt högre björnstam än man förväntat. Jägareförbundet Västerbotten hade drivit frågan om att behålla förvaltningsmålet om 350 björnar i länet medan länsstyrelsen då föreslog att höja förvaltningsmålet till 400 björnar. Frågan avgjordes i Viltförvaltningsdelegationen med stor majoritet och därmed påbörjas nu processen med att sänka björnstammen mot de av Viltförvaltningsdelegationens beslutade målen.

Färre björnar fällda på skyddjakt i år

Fjolåret inleddes med en tuff vår, en vår med hela 43 björnar fällda under skyddsjakt. Därefter tilldelades en licensjakt på 25 björnar som fälldes på ungefär tre dagar. Våren 2021 fälldes det 12 björnar genom skyddsjakt, vilket är betydligt mindre än året innan. Dock är grundsynen att antalet skyddsjakter ska vara så få som möjligt för att vi ska kunna ha en hållbar och genomtänkt förvaltning av björn. Allt detta ledde till att årets licenstilldelning uppgick till hela 85 björnar. Indelningen i två jaktområden innebär att 30 björnar får fällas väster om väg E45 och 55 björnar öster om väg E45. Årets björnjakt kommer att genomföras under en sammanhållen period (21:a augusti – 15:e oktober) istället för två som var rådande vid föregående års licensbeslut. Med tanke på licenstilldelningens omfattning och en tidigarelagd älgjaktstart (1:a september), finns för närvarande inget större behov av att tillämpa två jaktperioder i länet.

Jägarnas insatser med spillningsinventering och björnobs, fungerande samverkan mellan Jägareförbundet Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten och slutligen ett genomtänkt arbete i Viltförvaltningsdelegationen har gett gott resultat. 

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick