Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Jägarna verkar kunna få goda möjligheter att skörda av överskottet då skogsfågel- och ripföryngringen verkar normalgod på många håll. Foto: Anja Kjellsson

Så är läget i norr inför skogsfågel- och ripjaktspremiären

NORR. För många jägare är 25 augusti ett heligt datum. Sedan decennier tillbaka startar jakten på skogsfågel och ripa det datumet och förväntningarna är för det mesta höga. Ett hett samtalsämne fågeljägare emellan handlar ofta ifall föryngringen har lyckats eller misslyckats och buden pekar inte alltför sällan åt båda hållen.

2021-08-24

Samstämmiga uppgifter från skogsfolk och jägare som vistats i markerna tyder på en normalgod föryngringen av tjäder, orre och järpe. Fjolåret var i norr på många håll ett bottenår efter de fantastiska kronåren 2017 och 2018 i minne. Uppgifterna om föryngringen går som vanligt lite isär men en gemensam nämnare verkar vara att det inte är så tätt mellan kullarna, men 4-6 kycklingar per kull och hyfsat utväxta ungfåglar.

Niklas Lundberg, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet i Luleå är även jaktprovsdomare för skällande fågelhundar.

- Under jaktprov i trakterna kring Arvidsjaur den gångna helgen har vi sett helt okey med fågel. Det mesta pekar på en normal föryngring av tjäder och orre, vilket är en klar förbättring mot fjolårets bottennotering, menar Lundberg.

Uppåt även för ripan

Vad gäller tillgången på dalripa så pekar den genomförda inventeringen på en uppgång mot fjolåret. Den årliga ripinventeringen i sydliga delen fjällkedjan visar enligt ripforskaren Rolf Brittas en föryngring som är betydligt bättre än 2020, men att det även i år har förekommit en del förluster av ägg och kycklingar.

- I stort är föryngringen är bra – preliminärt omkring 4,6 ungfåglar per två vuxna, säger Brittas.

Efter kontakt med ripinventerare i norra delen av fjällkedjan visar inventeringen preliminärt på stora kullar och en klar förbättring mot fjolåret. Dock har man ännu inte tagit del av den totala sammanställningen.

Sammanfattningsvis kan konstateras att skogsfågel- och ripföryngringen 2021 verkar vara bra, men inte på toppnivå.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick