Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Norrbottensspets i full action. Foto: Kim Backlund

Skallkungen 2023 arrangeras utanför Sundsvall

VÄSTERNORRLAND. Svenska mästerskapet för skällande fågelhundar, den så kallade Skallkungen arrangeras i år av Specialklubben för Skällande Fågelhundar, SSFs, lokalklubb i Medelpad. Tävlingen samlar den bästa hunden från varje lokalklubb i landet och kommer ha sin bas på Östanskär Hotell och Konferens utanför Sundsvall. En viktig samarbetspartner till tävlingen är Jägareförbundet Mitt Norrland.

2023-01-30

Jaktproven som arrangeras inom SSF, inkluderat Skallkungen, är i första hand ett instrument för att utvärdera genomförd avel. Dessutom bidrar arrangemangen till att hitta nya avelskombinationer även om det för deltagarna också är ett tävlingsmoment och ett trevligt sätt att hålla kontakten med andra inom jaktformen.

Jägareförbundet Mitt Norrland går in som samarbetspartner för skallkungen 2023. Det arbete som genomförs av gräsroten och medlemmarna i både Jägareförbundet och i SSF är grunden till det levande kulturarv som jakten med löshund är. Det finns utmaningar inom den här typen av arrangemang, exempelvis vargförekomst och pågående älgjakt. Endast genom jägarsamverkan över föreningsgränserna och samverkan med övriga aktörer i samhället såsom skogsbolag, enskilda markägare och viltvårdsområden så tryggar vi att den för vårt gemensamma kulturarv så viktiga verksamhet kan fortsätta.

På mästerskapet deltar hundar från finsk spets och norrbottenspets och vinnare blir den hund med helgens högsta enskilda resultat. Till sin hjälp har domaren ett regelverk som utvecklats under 50 år för att på bästa sätt beskriva hundens jaktliga förmåga. Med papper, penna, en stoppklocka och tabeller så försöker man få en så objektiv beskrivning som möjligt av hundens egenskaper i form av ett resultat mellan 0 och 100. Varje egenskap bedöms som ett eget delmoment, exempelvis förmågan att finna vilt eller skallets kvalitet. Ett prov pågår i maximalt 4,5 timmar och på den tiden ska hunden helst haft chansen att hitta tre fåglar av arterna tjäder, orre och järpe. Den generella uppfattningen är att proven väl beskriver hundens avelsvärde och att kronan på verket för uppfödare och hundägare är att någon gång få chansen att delta på skallkungen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick