Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Deltagarna vid NVR.s aktivitetsträff i Lycksele under övningen Boxning på väg. Foto: Anja Kjellsson

Nationella viltolycksrådet – aktivitetsträff i Västerbotten

VÄSTERBOTTEN. Eftersöksekipagen inom det Nationella Viltolycksrådet (NVR) i Västerbotten, var inbjudna till en aktivitetsdag i Knaften i Lycksele den tionde juni.

2023-06-30

Aktivitetsträffen skulle inspirera eftersöksjägarna i NVR-organisationen och stärka utföranden av trafikeftersök i Västerbotten. Syftet med träffen var också ett nätverksbyggande för skytte – och eftersöksinstruktörer. Glädjande nog svarade många av eftersöksjägarna att de kommer att använda de visade övningarna hemma vid fortsatt hundträning.

Deltagarna kom från Sorsele, Lövånger, Umeå, Åsele, Lycksele Norsjö och Vilhelmina. Det var tre stationer som deltagarna cirkulerade kring under dagen. Olika typer av spårträning testades. Betoningen låg på hundens fokus på spåret, på olika störningar och på spårstarter. Ett syfte med flera av spårövningarna var förståelsen för varför det är viktigt att lägga ner mycket tid på att träna spårstarter med hundarna.

Boxning på väg 

En av övningarna kallas ”boxning på väg”. Den går ut på att hitta en viltolycksplats, en spårbörjan på en väg. I det här fallet var det en asfalterad väg. Spårbörjan är ofta en kritisk faktor vid viltolyckor på väg, om olycksplatsen är dåligt markerad.

- Övningsytan är en vägsträcka på max 100 meter, där ett spår (okänt för hundföraren) går rakt över vägen och klöven lämnas cirka 70 meter in i skogen, förklarade eftersöksinstruktören Åsa Holmgren, Lycksele.

Även eftersöksinstruktörerna Richard Näslund, Tärna, och Sofia Sjödin, Åsele, höll i ”boxningen”.

 Övningar med störningar

Den andra spårstationen som kallades Vilt och trafik, arrangerades av eftersöksinstruktörerna Jonas Markström och Peter Hansen från Skellefteå. Övningen "Klockan" kördes på en gräsmatta. Alla deltagarna i gruppen drog en klöv rakt igenom en cirkel, men med en egen spårbörjan utanför cirkeln. Alla spår möttes alltså vid mitten (vid en markerad pinne), för att sedan går ur cirkel till ett eget spårslut. Deltagarna gick sedan sitt spår med hunden, en och en.

- Det är en övning med mycket kraftiga störningar, sa Jonas Markström, men det gick jättebra för ekipagen.

- En annan övning kallas "Triangeln", som poängterar hundens fokus på spåret, förklarade Peter Hansen.

En triangel markerades på en grusväg och triangelns ”gnuggades in” med en klöv. Även hundgodis lades i triangeln. Syftet är att hunden ska spåra ur triangeln och följa spåret med stor fokus vid triangelns spets.

 

Realistiskt eftersöksskytte

Den tredje stationen var eftersöksskytte med olika scenarier, där en skytterigg från Studiefrämjandet användes. Betoningen var på realistiskt eftersöksskytte där hundar kan vara i riskzonen.

- Vi hade lagt upp skytte med ett överraskningsmoment och skytte under press, förklarar Andre Norman, en av skytteinstruktörerna från Lycksele.

- Eftersöksjägaren kan också ha hög puls efter att ha spårat det skadade viltet, när det är dags att skjuta, säger Tomas Renström från Malå, den andre skytteinstruktören.

En annan typ av skytteträning är också att avstå från att skjuta, att hinna göra snabba bedömningar, både gällande det skadade viltet och jägarens och hundens säkerhet. Det kan vara risig terräng med dåligt kulfång. Det är också ofta mörkt vid trafikeftersök.

Staffan Norberg, polis från Storuman och ansvarig för NVR-organisationen i inlandet, var med och informerade och diskuterade de regelverk som gäller vid trafikeftersök.

– Det är alltid säkerheten vid arbete på väg som är viktig, betonade Staffan Norberg.

Aktiviteten är finansierad bland annat av pengar från Svenska Jägareförbundet nationellt, där länsansvariga jägare i NVR kan söka 30 000 kr för en aktivitet för eftersöksjägarna i sitt län. Övriga finansiärer och samarbetspartners är Studiefrämjandet Västerbotten, Polisen i Västerbotten och Jägareförbundet, Region Norr. Aktivitetsdagen för eftersöksjägarna i NVR och skytte- och eftersöksinstruktörerna ska utvärderas under sommaren.

- Vi kom till Knaften för att se om en liknande träff skulle kunna arrangeras i Västernorrland, säger Erik Nordenmark från Studiefrämjandet i Västernorrland. Han arbetade tidigare som polis, då med ansvar för eftersöksekipagen på rovdjur. Även en eftersöksjägare från NVR i Västernorrland deltog i Knaften.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick