Se över reglerna för rovdjursinventeringen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Lodjur. Foto: Mostphotos

Se över reglerna för rovdjursinventeringen

LÄNSORDFÖRANDES. Efter omfattande lodjursangrepp i vårt område, Södra Älvsborg och efterföljande licensjakt på lodjur våren 2017 råder det ingen tvekan om att man måste se över inventeringsreglerna för våra rovdjur. Framför allt gäller det lodjuren, som 
etablerar sig i södra Sverige.

2017-11-29

Nuvarande inventeringsregler med bakspårning på snö kan knappast verkställas i södra Sverige. Det går nämligen inte att spåra i snö som inte finns.
Eftersom vi inte kunnat kvalitetssäkra lodjursobservationer enligt gällande regelverk har vi idag långt fler lodjur än vad som framgår av officiell statistik.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har på eget initiativ gått in i ett forskningsprojekt, där man för Södra Älvsborg ska försöka identifiera lodjursförekomst via ett antal åtelkameror som placeras ut på strategiska ställen med en kamera per 5.000 hektar.
Förhoppningen är att detta projekt faller väl ut och att centrala myndigheter respekterar forskningsprojektets resultat, så att man kan frångå nuvarande regelverk för kvalitetssäkring.
Jägareförbundet vill ju ha en förvaltning av lodjursstammen med jakt och inte med svält. I det sammanhanget borde också jakttiden för lodjuren ses över, så att jakten i syd startar i början februari.
I södra Sverige behöver man inte ta hänsyn till snöförhållanden vid utläggning av jakttiden och det skulle naturligtvis vara positivt om man inte jagade aktivt under lodjurets brunstperiod.

Bengt-Ove Ström
Ordförande Jägareförbundet Södra Älvsborg

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick