Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

I många år har vi påpekat att jakttiden för lodjur borde omfatta februari månad. Länsstyrelsen föreslår dock jakt i mars månad, skriver Göte Johansson. Foto: Mostphotos

Hög tid att se över regelverket

LÄNSORDFÖRANDEN. Viltförvaltningsdelegation är ett fint ord och en i grunden bra tanke när det gäller möjligheten till regional och lokal påverkan över viltförvaltningen. Så var nog tanken och ambitionen från början, men hur har det blivit i verkligheten?

Göte Johansson. Foto: Lars Nilsson

2020-02-07

Vi delegater deltar i utbildningar, diskuterar och kompromissar i arbetsutskott, utarbetar policys och förvaltningsplaner för klövvilt och rovdjur samt fattar övergripande beslut i viltförvaltningsdelegationen.
Beslut som sedan, enligt min mening, borde vara vägledande för länsstyrelsens tjänstemän i deras beslut, remisshantering och så vidare.
Naturvårdsverket har i höst och vinter begärt in synpunkter på förslag till föreskrifter om rovdjursförvaltning. När man tar del av länets remissvar kan man konstatera att rovdjursutskottets och viltförvaltningsdelegationens synpunkter är av underordnad betydelse.
I många år har vi påpekat att jakttiden för lodjur borde omfatta februari månad. Länsstyrelsen föreslår dock jakt i mars månad.
Även när det gäller vargjakten går länsstyrelsens synpunkter på tvärs med majoritetsuppfattningen i viltförvaltningsdelegationen. Självklart får en sådan hantering mig – och andra – att ställa frågan: Är det meningsfullt att lägga tid och engagemang i länets viltförvaltningsdelegation?
Det är hög tid att se över regelverket för landets viltförvaltningsdelegationer och att beslut som skapar tydlighet kommer på plats.

Göte Johansson
Ordförande Jägareförbundet Västra Götaland Väst

Länsordförandes krönika i Svensk Jakt nr 2-3/2020

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick