Uppdraget – en del av den svenska modellen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Torbjörn Larsson

Uppdraget – en del av den svenska modellen

FÖRBUNDSLEDARE. Jägareförbundets arbete på nationell och överstatlig nivå är viktigt för att vi ska kunna säkerställa en meningsfull jakt i hela Sverige. Jakt- och viltvårdsuppdraget har dessutom starkt bidragit till att Sverige är ett fantastiskt jaktland, skriver nyvalde förbundsordföranden Torbjörn Larsson.

2017-07-27

Det dröjer inte länge innan jaktens stora premiärdagar är här. För dig som medlem är den egna jakten och jaktlaget den mest prioriterade frågan. Det kan handla om älg, vildsvin, fjälljakt, rovdjursfrågan, löshundsjakt – eller någon annan jaktfråga man brinner för.
Att som förbund kommunicera medlemsnytta med frågor som rör nationell eller en överstatlig nivå som till exempel EU-kommissionen, Högsta förvaltningsdomstolen eller civilsamhället är inte lätt att lyckas med.

Jägarnas ideella engagemang i civilsamhället har lagt grunden till att Sverige är internationellt erkänt för sin lokala viltförvaltning och kunniga jägarkår. Det ideella engagemanget är en av grundbultarna i "den svenska modellen" där staten bjuder in till att delta i dialog, genomförande och demokratiskt beslutsfattande.
Svenska Jägareförbundet har genom sitt jakt- och viltvårdsuppdrag, det så kallade allmänna uppdraget, representerat jägarna och viltförvaltningen sedan 1938. Uppdraget har definitivt starkt bidragit till att Sverige är ett fantastiskt jaktland.
Tyvärr finns det också områden där bland annat vargen påverkar så mycket att den meningsfulla jakten omöjliggörs. Därför är vårt arbete på nationell och överstatlig nivå så viktigt, för att vi ska kunna säkerställa en meningsfull jakt i hela Sverige.
Kopplingen mellan den största medlemsnyttan – det egna jaktlagets frågor – och den svenska modellen är uppenbar och helt avgörande för hur framgångsrikt Sverige har varit i arbetet med att skapa en världsledande viltförvaltning.

Allt det som vi jägare, under så lång tid, har tagit för givet är inte det. Samhällsförändringar som bland annat urbanisering och EU:s klåfingrighet i regionala frågor gör att allt fler jägare känner att de som kan minst är de som vill bestämma mest.
Jag har mött många jägare som knyter näven i fickan, många som har tappat tron på det som är grundbulten i den svenska modellen – demokratiska beslut.
Jakt- och viltvårdsuppdraget är en del av den svenska modellen. Hotet mot vårt uppdrag är också ett hot mot denna modell.
När vi pratar om civilsamhället, subsidiaritetsprincipen eller domstolar, så menar vi din rätt att vara med och bestämma om din jakt. Det är den största medlemsnyttan som vi kan ge. Därför är ditt medlemskap i Jägareförbundet så viktigt.

Torbjörn Larsson
Ordförande Svenska Jägareförbundet

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick