Vi ska ha en stark, egen och trovärdig position - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Bo Sköld. Foto: Madeleine Lewander

Vi ska ha en stark, egen och trovärdig position

FÖRBUNDSLEDARE. Det är viktigt att ha en stark och trovärdig egen position. Vi blir då tydliga, vi känner igen oss som medlemmar och jägare och vår omgivning vet var vi står. Det innebär även att vi främst arbetar för vad vi vill uppnå, i stället för att positionera oss mot andra, skriver generalsekreterare Bo Sköld.

2017-11-29

Jag är en stolt jägare. Att känna sig trygg i sig själv och kunnig inom ett område ger styrka. Att dessutom ha stödet av fakta, en gemensam utbildning, ett starkt engagemang och en mycket kompetent organisation gör att jag kan stå stabilt i mina värderingar.
Som jägare har jag massor kvar att lära om jakten, vår fauna och flora och det delikata samspelet i naturen. Det inser jag ju längre jag jagar. Men jag har en vilja att bli kunnigare om den miljö jag rör mig i och därmed bli en bättre ambassadör för Svenska Jägareförbundet.

Under mina år i Jägareförbundet har jag ofta funderat på de olika epitet vi och andra har klistrat på oss i samhällsdebatten. Ett tydligt exempel är begreppen bevarare och brukare. Ofta är dessa också motpoler, där man ska välja en position. Personligen tror jag det är olyckligt, förenklat, lite fördummat och jag känner inte riktigt igen mig.
Som förbund diskuterar vi ofta hur vi positionerar oss i en fråga i förhållande till andra. Det är vi förstås inte ensamma om.
Vi borde i stället ta en tydligare utgångspunkt som jägare och låta vår egen position styra.
Jag känner mig varken som brukare eller bevarare. Jag är jägare, utifrån jägarens lokala kunnande om vilt och natur i ett helhetsperspektiv.
I dag finns det få, om ens några, intressen som har så bred praktisk kunskap, engagemang och närvaro i hela Sveriges fauna som jägarna. Vi känner varje viltväxel i landet, vi ser förändringar i naturen, floran och vi upptäcker allt ifrån invasiva arter till kulturminnen under våra många stunder i naturen.
Vi förkortar vilts lidande genom eftersök längs Sveriges alla vägar.
Jakten, viltvården och viljan att vara en del av naturen är passionerad och en omistlig del av vårt kulturarv som jägare. Det är en livsstil och vardag. Den positionen är stark i sig själv.

Varför är det då så viktigt att ha en stark och trovärdig egen position? Vi blir tydliga, vi känner igen oss som medlemmar och jägare och vår omgivning vet var vi står. Det innebär också att vi främst arbetar för vad vi vill uppnå, i stället för att positionera oss mot andra.
Som jägare är det självklart att respektera viltet och naturen. På samma sätt ska vi ta ansvar och respektera andra intressen, för jaktens bästa.
Låt oss framöver diskutera vår position och identitet i samhället. Är vi tydliga och stringenta kommer den svenska jakten att fortsätta utvecklas och vara en av de bästa i världen.

Bo Sköld
Generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick