Ett dråpslag mot den svenska älgstammen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Foto: Mostphotos

Ett dråpslag mot den svenska älgstammen

FÖRBUNDSLEDARE. Både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen driver frågan att älgen ska förvaltas nationellt av tjänstemän, och inte som i dag lokalt av markägare och jägare. Myndigheternas linje går stick i stäv med de folkvaldas vilja och riskerar även att bli ett dråpslag mot älgstammen, skriver förbundsordförande Torbjörn Larsson.

Ordförande Torbjörn Larsson. Foto: Madeleine Lewander

2019-01-25

Få har nog missat höstens stundtals intensiva diskussion om betesskador på tall och älgens betydelse för skogsnäringen. Debatten har ibland varit väl het och kanske inte alltid produktiv.
Diskussionen är inte ny. Skogsnäringen och jägarna har i grunden en målkonflikt där vi har ett förvaltningssystem för att hantera den. Vi anser att de system och de handslag vi har i dag är värda att bevara och blir nog bättre genom vårt gemensamma ledarskap.

Det tar tid, men vi är på flera sätt på väg i rätt riktning. Älgstammen har minskat sedan 2012 och andelen nyplanterad tall ökar.
Under hösten hade både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ganska omfattande och skarpa synpunkter på hur markägare och jägarkår förvaltade viltet.
En generaldirektör kan tyckas ha bättre plattformar än en blogg för att framföra myndighetens åsikter.
Summeringsvis har vi noterat en illa dold linje i de två verkens tankemönster och långsiktiga målsättning: Älgförvaltningen ska gå från att vara lokal till nationell och helst styrd av tjänstemän, samtidigt som man radikalt önskar minska älgstammen. Ett grundskott mot gällande förvaltningsmodell som bygger på lokal kunskap och lokalt engagemang och dessutom ett dråpslag mot den svenska älgstammen.
Den linje som drivs av myndigheterna i dag är inte på något sätt ett uttryck för våra folkvaldas vilja. Det finns inga riksdags- eller regeringsbeslut som pekar i riktningen mot en nationaliserad älgförvaltning. Våra politiker vill ha en decentraliserad förvaltning och tittar man ännu närmare på frågan är det snarare mer lokala beslut i viltförvaltningen som är politikens vilja.

Diskussionen och debatten är demokratins livsluft. Åsikter bryts mot varandra i samtalet. Respekt för motparten och dennes åsikter är en grundläggande förutsättning, även om man inte alltid håller med.
Samtidigt är det också rimligt att parterna vet om sina roller och mandat.
Vår roll är att stå upp för våra medlemmar och jakten i Sverige. Förbundet har också ett handslag med skogsnäringen och markägarna, huvudparterna i förvaltningen. Myndigheterna å sin sida ska leverera de folkvaldas vilja.
Diskussionen om älg, tall och hur vi balanserar våra intressen i skogen lär fortsätta. Den är viktig. Vi ska ta vårt ledaransvar i handslaget, stå upp för jakt- och viltintresset och vara pragmatiska till omvärlden när det behövs.

Torbjörn Larsson
Ordförande Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 2-3/2019

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick