Klimatsmart och gott – året om - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Foto: Mostphotos

Klimatsmart och gott – året om

FÖRBUNDSLEDARE. Högt upp, både på Svenska Jägareförbundets och samhällets dagordning, står en väl fungerande vildsvinsförvaltning som balanserar bestånden och ger fler möjlighet att ta del av klimatsmart och välsmakande vildsvinskött, skriver förbundsordförande Torbjörn Larsson.

Torbjörn Larsson, ordförande Svenska Jägareförbundet. Foto: Madeleine Lewander.

2019-04-25

Våren är äntligen här. Kanske börjar en del redan se fram emot sommarens ljusa nätter och de trevliga stunderna vid grillen.
Vi jägare vet vilken fantastisk tillgång viltköttet är och alla som har regelbunden tillgång till vildsvinskött vet att det passar väldigt bra som grillmat.
Svenska Jägareförbundet har länge arbetat för att fler ska få tillgång till vildsvinskött.
Vi har arbetat fram ett förslag som ska ge utbildade och erfarna jägare möjlighet, givetvis efter trikinprovtagning, att sälja vildsvinskött vidare till vänner, bekanta, restauranger och butiker. Precis som vi i dag kan göra med annat vilt.
Vi ser framför oss framväxande lokala näringar för förädling av viltmat där vildsvinskött är en resurs som är tillgänglig året om samtidigt som vi förvaltar stammen klokt.
Som vi vet kan vildsvinen lokalt orsaka stora skador för jordbruket. Jägarkåren har ett ansvar att förvalta stammarna på ett sätt så att skadorna hålls på så låg nivå som möjligt.
Vi vet att viltförvaltning alltid sköts bäst lokalt och det är viktigt att jägare och markägare tillsammans löser de problem som uppstår.

Ibland räcker det dock inte med lokala handslag. Vi behöver också hjälp av samhället och våra beslutsfattare. Exempelvis med reglerna för den småskaliga försäljningen som nämndes ovan. Men även när det gäller att öka efterfrågan på vildsvinskött.
Ska fler vildsvin fällas, räcker det inte med att man förändrar hur jägarna kan jaga. Man behöver också tänka på att det måste finnas rimliga incitament för att verkligen jaga mer. 
Regeringen tog i slutet av mars ett litet, men viktigt steg i vildsvinsförvaltningen. Jägarkåren kommer från och med 15 maj att kunna använda fler typer av jaktmedel vid vildsvinsjakt. Jägareförbundet är generellt positivt till utveckling av nya jaktmedel som mörkersikten och rörlig belysning.
Vi ser fram emot att fler goda förslag ska hanteras av riksdag och regering. Fria trikinprov, nya inventeringsmetoder med ny teknik och en stark beredskap för viltsjukdomar är frågor vi framfört till landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Svenska Jägareförbundet arbetar långsiktigt och målmedvetet för våra medlemmar och den svenska jakten. En välfungerande vildsvinsförvaltning som balanserar bestånden och ger fler möjlighet att ta del av klimatsmart och välsmakande vildsvinskött står högt på vår och samhällets dagordning.
Vi är övertygade om att Sveriges jägarkår kan axla ansvaret och att våra folkvalda ger oss detta förtroende.
Torbjörn Larsson
Ordförande Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 5/2019
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick