Nu finns det mårdhundar i södra Sverige - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

Nu finns det mårdhundar i södra Sverige

Finns det mårdhund i södra Sverige? Genom att släppa ut ett fåtal sändarförsedda mårdhundar på olika platser ska man få svar på frågan. Samtidigt får jägarna en ännu viktagare roll i arbetet med att upptäcka främmande invasiva arter i Sverige.

2019-06-19

Svenska Jägareförbundets Mårdhundsprojekt har på uppdrag av Naturvårdsverket det nationella ansvaret för att utrota förekomsten av ett flertal invasiva främmande arter i landet, däribland mårdhund.

Projektet tar årligen emot hundratals tips och observationer om misstänkta mårdhundar i Syd- och Mellansverige. Dock har det aldrig gått att bekräfta en individ av arten längre söderut än Mjällom, Västernorrlands län där en individ togs i fälla 2010. Det är det sydligaste fyndet och i Västerbotten har bara ett 20-tal djur dokumenterats. Den absoluta majoriteten av de flera hundratals djur som projektet har avlivat har infångats i Norrbotten och då främst i Tornedalsområdet.

– När det gäller eventuella förekomster av mårdhund i Syd- och Mellansverige känner vi oss i dagsläget trygga i att en mårdhund inte kan röra sig genom de södra delarna av landet utan att bli fångad på bild av någon av de cirka 100 000 viltkameror som sitter utsatta i naturen, främst i områden med vildsvin. Mårdhundarna lockas nämligen av fodret på vildsvinsåtlarna, säger P-A Åhlén.

Naturvårdsintresset hos den svenska jägarkåren är stort likväl som medvetenheten om att invasiva främmande rovdäggdjur som mårdhund utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden.

– Detta ser vi genom de många hundratals tips som inkommer från jägarkåren årligen. Cirka 100 viltkamerabilder skickas årligen till oss på projektet med frågan, är det en mårdhund jag fångat på bild? Oftast rör det sig om grävlingar i konstiga vinklar, ”vildvuxna” tamkatter och rävar med ovanligt färgmönster.

Mårdhundarna kommer även att testa om Sveriges jägarkårs privata viltkameror utgör ett effektivt övervakningssystem för invasiva främmande arter. Djuren som släppts är steriliserade, avmaskade, behandlade mot fästingar och försedda med ett halsband med gps-sändare.

– Nu har de flesta markhäckande fåglar kläckt sina ägg och ungarna lämnat sina bon så de mårdhundar vi nu släppt ut utgör inget hot mot vare sig viltvården eller mångfalden, men ser vi att de rör sig mot något särskilt känsligt område går vi in och flyttar djuret. Vi uppmanar alltid jägare att skicka oss viltkamerabilder på misstänkta invasiva främmande arter från deras kameror, nu förstärker vi denna uppmaning med detta pressmeddelande, säger P-A Åhlén.

Jägarna uppmanas skicka viltkamerabilder med misstänkta mårdhundar till tipsaframmandearter@jagareforbundet.se. Med hjälp av djurens positioner via deras sändare kan projektet se vilket djur som fångats på bild även om sändaren inte syns när vi jämför viltkamerans och djurets position.

För mer info kontakta Mårdhundsprojektet.

P-A Åhlén, 070-3765963, P-A.Ahlen@jagareforbundet.se

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick