Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Madeleine Lewander

Vill Du vara med i Eftersöksassistans?

Behov av fler duktiga eftersöksekipage finns. Både på lokaler i län med etablerad verksamhet. Men såklart också i län där verksamheten ännu inte finns. Nya ekipage tas in först när existerande ekipage har för mycket att göra. Vi ser värdet av att alla ingående ekipage bibehåller sin skicklighet genom att tillräckligt ofta möta verkligheten!

Eftersöksassistans (EA) har följande intagningskrav på ekipage:

  • Ekipagen ska ha visat (eller vara känt) att de vid åtskilliga tillfällen löst svåra eftersök och arbetar på ett sätt som EA finner föredömligt. För att säkerställa denna viktiga del har länssamordaren den viktigaste rollen.

  • Personen bottnar i de värderingar omkring eftersök som listas i EA:s (Eftersöksassistans) etikregler.

  • Dessutom behöver ekipagen uppfylla EA:s antagningskrav. Det är grundkrav. Men flera olika alternativ medges. Dessa krav finns för nedladdning längre ner på denna sida. När det gäller att säkerställa att dessa grundkrav uppfylls har styrgruppen den viktigaste rollen.

 

EA:s ekipage behöver vara rikigt skickliga då förhållandena inte sällan är svåra under uppdragen. Ett gott uppträdande är en självklarhet när jägare hört av sig och vill en hjälpande hand.

 

EA:s antagningskrav


2018-12-05 2022-03-31