Vill Du vara med i Eftersöksassistans? - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Madeleine Lewander

Vill Du vara med i Eftersöksassistans?

Behov av fler duktiga eftersöksekipage finns. Både på lokaler i län med etablerad verksamhet. Men såklart också i län där verksamheten ännu inte finns. Nya ekipage tas in först när existerande ekipage har för mycket att göra. Vi ser värdet av att alla ingående ekipage bibehåller sin skicklighet genom att tillräckligt ofta möta verkligheten!

Eftersöksassistans (EA) har följande intagningskrav på ekipage:

  • Ekipagen ska ha visat (eller vara känt) att de vid åtskilliga tillfällen löst svåra eftersök och arbetar på ett sätt som EA finner föredömligt.

  • Dessutom finns följande grundkrav (alternativ 1 eller 2) för att bli godkänd på respektive viltart:

1. Enkelekipage (hund med förmåga till alla delar av eftersöket):

 

A)

Krav spårning:

Minst 1:a pris öppenklass.  

Krav ställande:

ÄLG/KRON: minst 2:a pris på SÄK:s älgprov eller motsvarande krav (som testas av domare i skogen enligt "Skogstest av ställare"). Denna hund kan även godkännas för vildsvin. Eftersöksassistans (EA) avgör.

VILDSVIN: minst 2:a pris på SÄK:s vildsvinsprov eller motsvarande krav (som testas av domare i skogen enligt "Skogstest av ställare"). Denna hund kan även godkännas för älg/kron. EA avgör.

Om ovanstående bara med mycket stor svårighet går att genomföra kan hägntest godkännas. Se bilaga "Hägntest av ställare".

B)

Eftersöksprotokoll:

Eftersöksprotokoll är en alternativ möjlighet till A för att intyga hundens förmåga avseende samtliga viltarter som kommer ifråga för EA. Detta från minst tre eftersök där allt är angivet (t ex typ av vilt, skada, spårlängd, skalltider o förföljanden på "Eftersöksprotokoll") och att en arbetsgrupp från EA får bedöma från fall till fall. 


2. Dubbelekipage:

 

A)

Krav spårning:

SVSHK:s elitspår 1:a pris (eller motsvarande).

Krav ställande:

Minst anlagsspårprov (eller motsvarande, t ex särskilt älgspårprov) och enligt nedan:

ÄLG/KRON: minst 2:a pris på SÄK:s älgprov eller motsvarande krav (som testas av domare i skogen enligt "Skogstest av ställare"). Denna hund kan även godkännas för vildsvin. EA avgör.

VILDSVIN: minst 2:a pris på SÄK:s vildsvinsprov eller motsvarande krav (som testas av domare i skogen enligt Skogstest av ställare). Denna hund kan även godkännas för älg/kron. EA avgör.

Om ovanstående bara med mycket stor svårighet går att genomföra kan hägntest godkännas. Se bilaga "Hägntest av ställare".

B)

Eftersöksprotokoll:

Eftersöksprotokoll är en alternativ möjlighet till A för att intyga hundens förmåga avseende samtliga viltarter som kommer ifråga för EA. Detta från minst tre eftersök där allt är angivet (t ex typ av vilt, skada, spårlängd, skalltider o förföljanden enligt "Eftersöksprotokoll") och att en arbetsgrupp från EA får bedöma från fall till fall.


Vi lägger således stor vikt vid att ekipaget både kan lösa spårarbetet och löshundsarbete för att vid behov få stopp på viltet.

Ekipage i EA skall alla ha stor erfarenhet av eftersök och genomföra ett större antal eftersök varje år.

Ekipaget kan under uppdrag bestå av en eller flera jägare och en eller flera hundar.

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-12-05 2020-08-13