Svenska Jägareförbundet

Meny

Plotthund. Foto: Hanna Oscarsson

Att genomföra eftersök är ett lagkrav

Du som skytt ansvarar för att ett eftersök genomförs om olyckan skulle vara framme. Jaktlagen kräver att en eftersökshund skall vara tillgänglig inom två timmar vid all jakt på klövvilt.

Lagen säger däremot inget om när eftersöket skall inledas, utan det avgörs av eftersöksjägaren från situation till situation. Jaktlagen kräver att eftersökshunden skall vara utbildad och lämplig för den aktuella viltarten. Detta kan uppfyllas genom kontakt med Eftersöksassistans.

 

När har Du behov av Eftersöksassistans?

 

Här följer några förutsättningar då det kan vara bra att kontakta Eftersöksassistans:

  • Situationen är sådan att det är svårt att komma till avslut med eftersöket.
  • Jägaren har för närvarande begränsad erfarenhet av eftersök på aktuell viltart.
  • Jägaren har för närvarande, varken själv eller genom nätverk, tillgång till fullgod eftersökshund.

2018-11-29 2020-02-27