Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mostphotos

Så fungerar det

Syftet med Eftersöksassistans (EA) är att erbjuda jägare och jaktlag hjälp med eftersök, när det av någon anledning behövs. EA är en verksamhet inom några av Svenska Jägareförbundets länsföreningar.

  • Genom EA kan jägaren eller jaktlaget tillse att kravet på eftersök uppfylls - antingen när det egna försöket till eftersök misslyckats eller om eftersöksekipage av någon anledning inte finns tillgängligt. 
  • EA har inga uttalade krav på ersättning för utförda jobb. Eventuell ersättning är helt en sak mellan jägaren som ber om hjälp och eftersöksjägaren, i det enskilda fallet.  
  • Vi kan inte garantera att vara tillgängliga alltid men vi strävar efter att kunna hjälpa så många som möjligt genom vårt kontaktnät.
  • Vi har alla tystnadsplikt kring de eftersök vi utför, så långt lagstiftningen medger.
  • Våra ekipage har specialiserat sig på olika viltarter. Det gör att vi kompletterar varandra. 
  • I vårt nätverk hjälper och coachar vi varandra. Dessutom anordnar vi träffar och fördjupningskurser med mera.

2018-12-05 2022-10-04