Svenska Jägareförbundet

Meny

Etikregler

EA:s eftersöksekipage följer nedan etikregler under uppdrag.

Foto: Markus Olsson

 • Vi sätter våra medmänniskors och vår hunds säkerhet framför allt annat.
 • Vi anser att alla skott betraktas som träff tills motsatsen bevisats genom eftersök.
 • Vi ser eftersök som en skyldighet för viltets bästa. Ledstjärnan är att i varje situation minimera viltets lidande.
 • Vi tar prestigelöst hjälp när det gynnar eftersöket, i syfte att använda den lösning, person och hund som ger bäst resultat.
 • Vi kritiserar inte någon som har fått problem och ber om hjälp. Och talar aldrig illa om jägare eller andra eftersöksjägare.
 • Vi följer naturligtvis lagar och förordningar. Och informerar vid behov jägare och allmänhet om lagar och etik.
 • Vi har tystnadsplikt, utom när lagstiftning kräver annat.
 • Vi tränar kontinuerligt för att utvecklas som ekipage. Samtidigt är vi medvetna om våra brister och har en strategi för hantering av dessa.
 • Vi är generösa med råd och hjälp till mer oerfarna eftersöksjägare.
 • Vi uppträder - som jaktetiska förebilder - korrekt och ödmjukt.

EA:s etikregler


 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2019-01-14 2021-09-15