Svenska Jägareförbundet

Meny

Etikregler

EA:s eftersöksekipage följer nedan etikregler under uppdrag.

Foto: Markus Olsson

  • Vi sätter våra medmänniskors och vår hunds säkerhet framför allt annat.
  • Vi anser att alla skott betraktas som träff tills motsatsen bevisats genom eftersök.
  • Vi ser eftersök som en skyldighet för viltets bästa. Ledstjärnan är att i varje situation minimera viltets lidande.
  • Vi tar prestigelöst hjälp när det gynnar eftersöket, i syfte att använda den lösning, person och hund som ger bäst resultat.
  • Vi kritiserar inte någon som har fått problem och ber om hjälp. Och talar aldrig illa om jägare eller andra eftersöksjägare.
  • Vi följer naturligtvis lagar och förordningar. Och informerar vid behov jägare och allmänhet om lagar och etik.
  • Vi har tystnadsplikt, utom när lagstiftning kräver annat.
  • Vi tränar kontinuerligt för att utvecklas som ekipage. Samtidigt är vi medvetna om våra brister och har en strategi för hantering av dessa.
  • Vi är generösa med råd och hjälp till mer oerfarna eftersöksjägare.
  • Vi uppträder - som jaktetiska förebilder - korrekt och ödmjukt.

EA:s etikregler


2019-01-14 2021-09-15