Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mostphotos

Samordning

Ingående län har en länssamordnare som verkar för EA:s ekipage och verksamhet i länet. En styrgrupp finns också för att fånga upp goda idéer och hålla ihop arbete och utvecklingen över länsgränser.

Länssamordnare för EA: 

Jönköping: Fredrik Svensson, jaktterrier@live.se, 0702-525018

Skaraborg: Jan-Erik Fasth, jan-erik.fasth@frosunda.se, 0706-929585

Stockholm: Per Zakariasson, per.zakariasson@jagareforbundet.se, 010-5847143

Södra Älvsborg: Patrik Nilsson, bopatriknilsson@me.com, 0734-488061

Värmland: Lennart Johannesson, lennart.johanesson@ncc.se, 0705-136455

Västmanland: Thomas Larsson, thomas.larsson3@gmail.com, 0706-089440

Västra Götaland väst: Lennart Gustavsson,  lennart.gustavsson@vattenfall.com,och Torkel Norling, torkelnor@gmail.com 

Örebro: Henrik Widlund, widlund1966@gmail.com, 0722-059484

Östergötland: Stephan Mårtensson, marten68@icloud.com, 0705-279178

 

Styrgruppen:

Patrik Nilsson, Tranemo, Mobil: 0734-488061

Lennart Gustavsson, Trollhättan, Telefon: 0520-425432, Mobil: 070-3188749

Torkel Norling, Billdal, Mobil: 0730-680101

Thomas Larsson (samordnar Mellansverige), Mobil: 0706-089440

Jesper Einarsson (tjänstemannastöd), Nationella kansliet, Sv. Jägareförbundet, Telefon: 010-584 70 33


2018-12-05 2023-07-11