Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mostphotos

Så här jobbar vi

Våra ekipage, förare och hundar, har en gedigen utbildning och erfarenhet och uppfyller de högt ställda kraven på såväl eftersöksförmåga som uppträdande i övrigt.

Väl genomförda kontrollspårningar och eftersök är en skyldighet vi jägare har, och gör för viltets bästa. Vi betraktar därför alla avlossade jaktskott som någon form av träff, tills motsatsen bevisats. Därför kontrolleras alla skott mot vilt med en erfaren eftersökshund.

Vi har, så långt Jaktlagstiftningen tillåter, absolut tystnadsplikt om de eftersök vi genomför.

Vi säkerställer att alla våra ekipage genomför ett större antal eftersök årligen. Det råder också ett tätt samarbete mellan våra ekipage. Därav är det inte nödvändigtvis den du först kontaktat som tar hand om aktuellt eftersök. Detta helt enkelt eftersom våra ekipage är specialiserade på olika viltarter. Men den enskilde eftersöksjägare som du kontaktar säkerställer att eftersöket blir löst på bästa sätt. Och våra hundar är tränade på mer än ett dygn gamla spår så det är aldrig för sent att ringa oss. 

Givetvis följer vi de lagar och förordningar som gäller för oss som jägare. Vi sätter vår, hundens och våra medmänniskors hälsa och säkerhet framför allt annat. 


2018-11-29 2019-05-15