Svenska Jägareförbundet

Meny
Foto: Åsa Norrby

Foto: Åsa Norrby

Stötande hundar

Den stötande hunden letar energiskt igenom all terräng kring jägaren som rör sig sakta fram.

Hunden måste ge sig in i alla buskar och snår och söka genom precis all terräng.  Den får inte söka längre bort från jägaren än cirka 20 m.Finner hunden vilt måste det stötas upp så att det tar till flykten. Den stötande hunden får aldrig förfölja vilt. I samma stund som viltet rör sig iväg ska hunden stanna och helst sätta sig.

Efter skott ska hunden kunna apportera det skjutna viltet.

Stötande hundar ska inte förväxlas med stöthundar.


2014-04-07 2018-09-27