Svenska Jägareförbundet

Meny
Korthårig vorsteh. Foto: Magnus Hansson

Korthårig vorsteh. Foto:Magnus Hansson

Stående fågelhundar

Stående fågelhundar används vid jakt på alla fågelarter som trycker inför en annalkande fara, det vill säga stannar kvar och försöker göra sig osynliga istället för att fly.

Hit räknas hönsfåglar som tjäder, orre, ripa, rapphöns och fasan. Även morkulla trycker ofta för hund.

Jakten med stående fågelhund bedrivs framför allt i fjällen på ripa men även på skogsfågel i mellerska och norra Sveriges skogstrakter. I södra Sveriges jordbruksbygder använder man stående fågelhund vid jakt på rapphöns och fasan.

Det finns två huvudtyper av stående fågelhundar, dels de med brittiskt ursprung, dels de kontinentala.

 


2012-10-20 2018-10-12