Svenska Jägareförbundet

Meny
Jämthund under älgjakt. Foto: Madeleine Lewander

Jämthund under älgjakt. Foto: Madeleine Lewander

Älghundar

Jakt med löshund efter älg.

Att jaga med löshund efter älg är sannolikt en av de äldsta formerna av jakt med hund i vår del av världen. Den bedrivs idag på ungefär samma sätt som under stenåldern bortsett från avv vi använder moderna vapen.

De hundraser som framför allt används är gråhund (norskt älghund) och jämthund. Dessutom används lajkor, karelsk björnhund, hälleforsare och vit älghund.

Hundens uppgift är att söka upp älgen. Samtidigt som jägaren rör sig mot vinden söker hunden självständigt igenom marken.

När hunden fått kontakt med älgen ska den uppträda lugnt och försiktigt så att älgen inte blir skrämd.
I början är älgen ofta på sin vakt men brukar därefter bli mindre vaksam. Sedan kan hunden med ett lugnt och jämnt ståndskall markera för jägaren vad älgen står.

 


2012-10-20 2022-05-17