Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Norska jägare som ätit viltfärs minst en gång i månaden hade något förhöjda bloblyhalter. Foto: Fredrik Widemo

Litet mer bly i blodet hos norska jägare

En ny norsk studie visar att de som äter viltkött minst en gång i månaden har förhöjda blyhalter i blodet. Nivåerna är så låga att hälsan knappast kommer att ta någon skada hos friska vuxna. Trots detta anses resultaten oroande om man ser till effekterna på alla konsumenter. Hundar som regelbundet får slaktavfall från renskärningen bedöms löpa hög risk enligt undersökningen.

2013-06-18

Tidigare har såväl norska som svenska studier visat att det inte sällan förekommer blyrester från ammunition i älgfärs. Det beror på att man inte skurit bort tillräckligt runt sårkanalen efter kulan vid slakten. Resultaten har gjort att både norska och svenska myndigheter har beslutat att genomföra undersökningar av blodblyhalter hos konsumenter av viltkött, för att se om blyet även tas upp av kroppen. Nu är den norska riskvärderingen klar.

Resultaten visar att de som äter viltkött minst en gång per månad har förhöjda blyhalter, men inte särskilt mycket. Effekterna är störst för dem som äter färs från älg och hjort, och i synnerhet om man köpt köttet över disk. Resultaten stöds av befintliga svenska studier. Ytterligare ett intressant resultat från den norska studien är att de som handladdar hade högre blynivåer än de som inte gör det.  

I Sverige utför Livsmedelsverket både riskvärdering och riskhantering. I Norge är ansvaret uppdelat på två olika myndigheter, och riskhanteringen är ännu inte utförd. Myndigheterna har därmed inte tagit ställning till om riskerna är så höga att de behöver åtgärdas, och hur det i så fall bör ske. Det arbetet påbörjas nu.

Livsmedelsverket genomför för närvarande en motsvarande undersökning som den i Norge, med stöd från Jägareförbundet. Här kompletteras blodprovstagning med ett omfattande frågeformulär om kost-, jakt- och skyttevanor. Provtagningen är i full gång, och resultaten beräknas vara klara i vinter.

Livsmedelsverket tog fram begränsande råd för konsumtion av viltkött 2012, som en del i riskhanteringen av den tidigare studien av svensk älgfärs. Råden gäller dock bara kött från området nära sårkanalen och bara för vilt som skjutits med expanderande blykula. Svenska Jägareförbundet tog samtidigt fram kompletterande rekommendationer för val av ammunition och skottrensning.

Jakten ger årligen 17 000 ton viltkött. Svenska Jägareförbundet anser att rätt hanterat är viltköttet fortfarande samma fantastiska livsmedel och resurs.

Nedan finns länkar till den nya norska riskvärderingen, Jägareförbundets rekommendationer och Livsmedelsverkets råd.

Förbundets Vilt- och naturvårdsstrateg Fredrik Widemo hanterar blyfrågan och deltog vid presentationen av riskvärderingen. Fredrik nås på fredrik.widemo@jagareforbundet.se eller 0155/24 62 11.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick