Skyttetävlingarna Norma Cup och Norma Jägarduvan senareläggs - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Skytte

Norma Cup kommer att gå sista helgen i september och Norma Jägarduvan går söndagen den 20 september. Detta under förutsättning att virusutbrottet är under sådan kontroll att vi kan rekommendera att tävlingarna kan arrangeras utifrån myndigheternas rekommendation. Foto: Madeleine Lewander

Skyttetävlingarna Norma Cup och Norma Jägarduvan senareläggs

Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse avråder organisationen från att genomföra eller delta i större arrangemang på grund av corona. Detta med anledning av att det är svårt att säkerställa deltagarnas tidigare resemönster och därmed den risknivå det medför.

2020-03-17

Med anledning av virusutbrottet Corona, vill Svenska Jägareförbundet ge nedanstående rekommendationer för de skyttetävlingar vi normalt genomför inom organisationen. De i antal startande stora tävlingar som just nu skulle arrangeras är Norma Cup och Norma Jägarduvan.
Händelseutvecklingen kommer att följas och uppdaterade råd och anvisningar ges efter
hand.
Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse vill avråda organisationen från att genomföra eller delta i större arrangemang. Detta med anledning av att det är svårt att säkerställa deltagarnas tidigare resemönster och därmed den risknivå det medför.

Tävlingsledningen för Norma Cup och Norma Jägarduvan har beslutat att senarelägga finalerna till slutet av september. Norma Cup kommer att gå sista helgen i september och Norma Jägarduvan går söndagen den 20 september. Detta under förutsättning att virusutbrottet är under sådan kontroll att vi kan rekommendera att tävlingarna kan arrangeras utifrån myndigheternas rekommendation.

Detta gör att klubbar som vill kan flytta sin tävling från våren till hösten istället för att ställa in.
- Det är då viktigt att klubbarna meddelar detta så snart som möjligt så att kalendern på hemsidan kan ändras, säger Lars Björk som är tävlingsansvarig i Jägareförbundet.
Risknivån varierar över landet och respektive klubb som arrangerar tävling äger beslutet om vidtagande av åtgärd.

För klubbarna:
Meddela inställd eller förflyttad skyttetävling till Patrik Nilsson varmint@live.se

 

Rådande situation per län kan ni hitta här >>

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten
Har du minsta förkylningssymtom stanna hemma. Är du symtomfri men din partner, dina barn eller någon du bor tillsammans har förkylningssymptom bör du begränsa dina kontakter med andra så gott det bara går.
Har du nyligen kommit hem från en resa, i synnerhet om du besökt ett så kallat riskområde, (ex. Italien, Iran, Österrike, Kina, Sydkorea) vill vi att du med hänsyn till andra, avstår från att delta i tävlingar i minst 14 dagar efter hemkomst. Men ha i åtanke att Coronaviruset nu är utbrett i stora delar av Europa och finns i större delen av världen, så var alltid uppmärksam på ev. symptom. Ta det säkra före det osäkra.
Var noga med din handhygien: som arrangör försök tvätta händerna noga och ofta med tvål och vatten, använd handsprit om det finns tillgängligt. Nys/hosta i armvecket.

Om skyttetävlingar genomförs rekommenderas följande:

 • Att klubbar och arrangörer följer utvecklingen och råd från folkhälsomyndigheten varje dag och vidtar åtgärder därefter i samband med tävlingar.
 • Försök att hålla minst en armlängds avstånd från folk.
 • Vid anmälan bör detta ske med lucka med liten öppning där startkort kan skickas.
 • Inte för stora folksamlingar , t.ex. vid kö till stationer
 • Överväg om fika och korv ska finnas att köpa eller inte
 • Håll armlängds avstånd vid kön när Ni står på stationerna.
 • Låt skyttarna själva ta patroner ur en kartong vid stationen.
 • Hitta andra sätt att hälsa än att ta i hand.
 • Försök tillhandahålla handsprit/ tvål och vatten på olika platser.
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick