Medlemsavgiften oförändrad 2021 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

V Götaland Väst

Medlemsavgiften oförändrad 2021

På en extrainkallad delårsstämma som genomfördes som telefonkonferens beslutades på förslag från förbundsstyrelsen att den höjning av medlemsavgiften som beslutades på förra årsstämman upphävdes.

2020-04-26

Förslaget väcktes av förbundsstyrelsen för att man ansåg att det kan vara mycket troligt att flera av våra medlemmar kan drabbas ekonomiskt av den rådande pandemin. Beslutet var enhälligt.  Resterande del av årsstämman är flyttat till augusti, men den ekonomiska redovisningen kommer att tas på ytteligare en extrastämma eftersom godkänd årsredovisning skall lämnas in till Bolagsverket före 30/6.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick