Svenska Jägareförbundet

Meny

Utbildning

Senast 31 augusti 2020 ska ansökan till viltmästarkursen 2021 vara Öster Malma Jaktvårdsskola tillhanda. Foto: Madeleine Lewander

Dags att ansöka till Viltmästarutbildningen 2021

Nu är det dags att söka till Viltmästarutbildningen på Öster Malma 2021. Utbildningen pågår 1 februari 2021 till 13 augusti 2021.
Sista ansökningsdag är 31 augusti 2020.

2020-05-20

Kurstid: 1 februari 2021 t.o.m. 13 augusti 2021

Behörighet:   Sökanden ska uppfylla ett av nedanstående kriterier för att ansökan ska behandlas.

Kategori 1: Elev i VIF’s utbildningssystem, med minst 3 godkända elevår på minst 10 månader vardera och en sammanlagd tid på minst 36 månader inkl. praktik. Gymnasieexamen med minst betyg E i Svenska 2, Matematik 2 och Engelska 6.

Godkända elevprov.
Godkända elevbetyg.

Kategori 2: Sökanden har minst 180 hp (motsvarande 3 års heltidsstudier vid universitet eller högskola) med inriktning mot lantbruk, skogsbruk, biologi, eller annan relevant akademisk utbildning.

eller

Sökanden har 120 hp (motsvarande 2 års heltidsstudier vid universitet eller högskola) eller likvärdiga kunskaper samt arbetslivserfarenhet från för kursen relevant verksamhet.

Ansökan: Öster-Malma Jaktvårdsskola tillhanda senast 31 augusti 2020

För sökande i kategori 1 ska ansökan innehålla följande:

 • En samanställning av ansökan, skolor, elevtid var mm, praktik osv.
 • Skolbetyg (Godkänt i följande ämne Sv, Ma, Eng)
 • Betyg / intyg – jaktelevsplatser och praktik
 • Jaktelevsbok/böcker.

För sökande i kategori 2 och 3 ska ansökan innehålla följande:

 • CV
 • Personligt brev
 • Kopia på eventuell akademisk examen
 • Kursutdrag på genomförda kurser från respektive universitet eller högskola
 • Eventuella arbetsgivarbetyg/intyg           

Antagning: Meddelas senast den 15 oktober.

Adress: Svenska Jägareförbundet Öster Malma 611 91 Nyköping

Kontaktperson: Anders Broby, Öster Malma Jaktvårdsskola

E-post: Anders.Broby@jagareforbundet.se                                               

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick