Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Magnus Rydholm

Forskningstjugan stödjer forskning om jaktetik och utfodring

Två nystartade projekt ska undersöka den svenska jaktetiken samt utfodringens effekter på klövvilt. Forskningen finansieras av Viltvårdsfonden, med delfinansiering av Svenska Jägareförbundet genom Forskningstjugan.

2018-02-21

Två helt nya forskningsprojekt startar 2018 efter att ha beviljats anslag ur Viltvårdsfonden. Även Forskningstjugan bidrar till finansieringen.

Forskaren Erica von Essen, SLU, ska undersöka hur jaktetiken i Sverige formas och förändras. Hon tar avstamp i informella etiska regler som jägarmässighet, frihet under ansvar, etiskt uppträdande mot viltet och sportslighet, men också i den förändring av etiken som en del jägare säger sig uppleva till exempel när jägarkårens sammansättning förändras eller nya arter tillkommer. Genom intervjuer med jägare ska hon analysera de etiska principer som ligger till grund för jaktetiken. Målet är att ge förslag på hur jägarkåren kan arbeta med att forma sin jaktetik.

Forskaren Petter Kjellander, SLU, ska undersöka hur utfodring påverkar klövviltets rörelsemönster och kondition. Målet är att testa i vilken utsträckning avledande utfodring fungerar, samt om stödande utfodring påverkar reproduktion och överlevnad. Vildsvin är en viktig fokusart i projektet, men det kommer dessutom omfatta dovhjort och rådjur.

I tre andra projekt fortsätter forskning som tidigare fått stöd. I ”Beyond moose” studerar forskarna hur olika klövviltarter påverkar varandra i ett flerartsförvaltningsperspektiv. Skandulv kommer undersöka graden av invandring av varg från Finland-Ryssland till Sverige, samt hur den skandinaviska vargpopulationen tillväxer och expanderar. En ny forskningsfråga är vilka konsekvenser den ökade vargtätheten i vargens kärnområde får på älgstammen och jakten. I projektet ”Rödrävens ekologi i kulturlandskapet” ska forskarna fördjupa pågående studier av hur rödräven använder olika miljöer i landskapet och hur långt den sprider sig. Det senare kan ha betydelse för spridningen av rävens dvärgbandmask.

Läs mer om de finansierade projekten på Naturvårdsverkets hemsida.

Mer om Forskartjugan och Viltvårdsfonden

Forskartjugan är Svenska Jägareförbundets öronmärkta medel för forskning- och forskningskommunikation. Varje år går 20 kronor av medlemsavgiften till Forskartjugan.

Alla aktiva jägare i Sverige betalar en årlig viltvårdsavgift som går till Viltvårdsfonden. Pengarna i fonden förvaltas av Kammarkollegiet och ska användas till verksamhet som rör jakt, viltförvaltning och naturvård. Organisationer och myndigheter kan söka bidrag ur fonden och regeringen beslutar vad som ska finansieras. Naturvårdsverket får bland annat för att bedriva ett viltforskningsprogram med årliga utlysningar av medel till forskning som kan bidra till en hållbar viltförvaltning. Svenska Jägareförbundet är en annan mottagare av medel ur fonden.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick