Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Avskjutningen av tjäder ökade kraftigt 2018/2019, vilket återspeglar det fantastiska fågelåret. Foto: Mostphotos

Avskjutningen för 2018/19 klar!

Jaktlag runt om i Sverige har rapporterat sin avskjutning för jaktåret 2018/2019 i Viltdata. Nu är den skattade avskjutningen klar för kretsar, län och Sverige som helhet.

Avskjutningen av tjäder (svart linje) och orre (blå linje) varierar över tid. Ökningen på drygt 50% mellan 2017/2018 och 2018/2019 är ett resultat av det mycket goda fågelåret i fjol. Data från www.viltdata.se.

2019-10-14

Viltövervakning utgör en central del av Svenska Jägareförbundets Jakt- och Viltvårdsuppdrag. För de flesta viltarter finns inget formellt krav att rapportera avskjutningen och förbundet har därför skattat den årliga avskjutningen av dessa arter sedan 1938, något som medfört att vi i Sverige har avskjutningsserier som är unikt långa i ett internationellt perspektiv.

Jaktlag rapporterar frivilligt sin avskjutning och sin jaktlagsareal, oftast direkt i Viltdata. Efter omfattande kvalitetskontroller genomförs en arealbaserad skattning inom varje jaktvårdskrets, och värden summeras till län och nationellt. Och skattningen för jaktåret 2018/19 är nu alltså färdig.

- Att skattningen är arealbaserad betyder att vi beräknar avskjutningen per 1000 hektar baserat på jaktlagens uppgifter och att den sedan räknas upp till att gälla hela kretsen baserat på kvoten mellan de rapporterande jaktlagens areal och kretsens hela areal, förklarar Göran Bergqvist som ansvarar för viltövervakningen inom förbundet. Vi ser stora fördelar med att beräkna avskjutningen på så små geografiska enheter som kretsar eftersom data då kan användas i den lokala och regionala förvaltningen, till skillnad mot om vi bara beräknade ett nationellt värde.

Den skattade avskjutningen visas i Viltdatas statistik i realtid och hittas på  https://rapport.viltdata.se/statistik/.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick