Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Nu är tiden på året då vilt ligger och trycker, som den här kronkalven. Foto: Kenneth Schulze

Nyfödda ska lämnas ifred

Under försommar är det kläcknings- och kalvningstid ute i naturen och de nyfödda vilda djuren kan ibland se ensamma och övergivna ut – men är inte det. Människan bör hålla sig undan och låta valpar, kalvar, kycklingar, kutar, kultingar och kid vara ifred.

Anders Nilsson. Foto: Madeleine Lewander

2023-05-31

Det fina med naturen och det vilda är att alla djur har olika beteenden.

– Några små fågelungar, till exempel kråkfåglar och trastar är ivriga att lämna boet innan de är riktigt flygfärdiga. Men då föder de häckande fåglarna dem på marken där de råkar befinna sig. Låt dem vara, de har full koll, säger Anders Nilsson, bitr riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

När det gäller rådjurskid och harungar, så kanske de ges di ett par gånger per dygn. De första veckorna ligger de små och ”trycker”, ett medfött naturligt beteende att ligga kvar på samma plats. Rågeten är oftast i närheten och har full koll, den återvänder till sitt kid när det är dags att dia.

Ekorrungar ska inte heller ”tas hand” om, hur söta de än är. Det är helt naturligt att de klättrar ur boet när de är cirka 40 dagar gamla, gör små upptäcktsfärder och sedan tar sig tillbaka. För kan de klättra ut själva så kan de också klättra tillbaka, de är inte övergivna.

– Enda gången det kan vara försvarbart att flytta på ett litet vilt djur är om det ligger farligt till, precis vid en vägkant eller vid slåtter av vallar. Då flyttar man det en kort sträcka till en säkrare plats, säger Anders Nilsson.

Men ta aldrig med ett djur hem, för den som håller ett vilt djur i fångenskap utan tillstånd kan bli dömd för brott mot jaktlagen. Det gäller även små djurungar som upplevs ensamma och därmed har svårt att klara sig själva. Kontakta då polisen eller viltrehabiliterare.

– Alla rovdjur får även ungar så här års, så det är lite av dödens tid i skog och mark nu också. De behöver bytesdjur till föda och därför klarar sig inte speciellt hög andel av fågelungar och mindre däggdjur. Det är en av anledningarna till att vissa arter får väldigt många ungar, de kommer tyvärr gå åt, säger Anders Nilsson.

Tamkatter är också en fara för vilda djur. En katt som vistas ute i gryning, skymning och kanske hela natten hinner till exempel ta många fåglar.

– Enbart i Sverige rör det sig om många miljoner småfåglar som får sätta livet till varje år, utöver alla små däggdjur, ödlor, ormar, spindlar, groddjur och insekter. En enkel åtgärd kan vara att sätta en pingla i kattens halsband som försvårar jakten. Eller helt enkelt hålla den inne under natten, säger Anders Nilsson.

Och sist men inte minst, hundägare bör hålla hunden kopplad 1 mars till den 20 augusti. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa, högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. I paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, står det att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

KOM IHÅG:

  • Alla små nyfödda vilda djur i naturen behöver INTE din hjälp.
  • Hund bör hållas kopplad 1 mars till 20 augusti.
  • Håll koll på din katt och sätt en pingla i kattens halsband.
  • Du kan bli dömd för brott mot jaktlagen om du tar hand om ett ”övergivet” djur.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick