Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Foto: Erik Mandre/Mostphotos

Älgobservationer kan nu samlas in vid all klövviltsjakt

Älgobservationer insamlade vid älgjakt utgör idag det viktigaste underlaget för att följa älgstammens utveckling. Samtidigt uppger allt fler jaktlag att de ställer in årets älgjakt. Nu möjliggör Svenska Jägareförbundet, i samverkan med Naturvårdsverket och SLU, för jaktlagen att rapportera in Älgobs även vid annan jakt efter klövvilt, för att bättre kunna följa älgstammens utveckling.

2023-10-11

Sedan mer än 25 år samlar älgjägarna in älgobservationer från sina första sju jaktdagar under den första månaden som älgen är tillåten att jaga. Älgobsen används som ett trendmått på älgstammens storlek, samtidigt som man får viktiga mått på kalvproduktion och könskvot för de vuxna djuren.

I takt med att älgstammens täthet sänkts blir dock rapporter om att jaktlag ställer in jakten allt vanligare i media.

-En glesare älgstam ställer högre krav på inventeringsinsatser än tidigare, men nu finns risken att vi i stället får sämre beslutsunderlag säger Fredrik Widemo, klövviltsforskare och miljöanalyskoordinator på Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

Svenska Jägareförbundet är datavärdar för Älgobservationerna, medan SLU kvalitetsgranskar inventeringsmetoden. Efter påstötningar både från jägare och från markägare möjliggör man nu att älgobservationer även kan samlas in vid annan jakt efter klövvilt.

Vid inrapporteringen markeras vilka arter jaktlaget jagat när observationerna samlats in, och här läggs nu dovhjort, vildsvin och rådjur till utöver de redan befintliga valen älg respektive kronhjort. På så vis är det möjligt att skilja mellan observationer som samlats in när jaktlaget aktivt jagat älg, respektive jagat annat klövvilt.

- Det är viktigt att kunna skilja mellan observationer som samlas in vid älgjakt och från annan jakt, eftersom fler älgar ses när de jagas aktivt. Samtidigt kommer en kompletterande insamling till exempel ge oss möjligheter att följa kalvproduktionen per ko i områden där man valt att inte jaga älg, säger Fredrik Widemo. Det är också viktigt att analysera vilka effekter den utökade obsen får på data, och därför kommer inte data från sådana jaktdagar där man inte jagat älg att ingå i den offentliga statistiken till en början.

Observationer vid jakt efter älg samlas in som vanligt, oavsett om observationer vid annan jakt rapporterats. Om ett jaktlag exempelvis redan rapporterat in älgobservationer från fem dagars älgjakt finns följaktligen utrymme för att rapportera observationer från ytterligare två dagars jakt, till exempel efter rådjur, om de infaller under de första 30 dagarna sedan älgpremiären.

Frågor eller synpunkter? Kontakta Fredrik Widemo, Institutionen för vilt, fisk & miljö, SLU, tel 076/139 10 40, mejl: fredrik.widemo@slu.se

Tillbaka till överblick