Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundet: Sluta jaga legala vapenägare

Förbundsnyhet 2019-02-15 Regeringen har skickat en remiss till lagrådet som föreslår hur lagstiftningen ska ändras för att implementera EU:s vapendirektiv i Sverige. – Även...

Bli medlem nu!

Medlem 2019-02-12 Inte nog med att vi nu bjuder på våren och du får allt som ingår i medlemskapet, du kan även vara med och påverka jägarnas framtid i Sverige!

Vatten som skapar mångfald

Förbundsnyhet 2019-02-07 Efter mer än hundra år av utdikningar och torrläggningar för att förbättra odlingsmarken behövdes...

JAQT - ett viktigt verktyg för att nå fler kvinnor

Förbundsnyhet 2019-02-06 Under 1-2 februari samlades JAQT-ansvariga från 14 län på Öster Malma för att diskutera hur nätverket ska utvecklas och för att...

- Vi jägare är viktiga för att viltstammarna ska må bra

Förbundsnyhet 2019-02-04 - Att jag som jägare genom att förbättra min jakt, att...

Jägarnas ögon viktiga i bekämpningen av afrikansk svinpest i Europa

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-02-04 Jägarna spelar en nyckelroll om den afrikanska svinpesten...

- Utfodring kan minska älgolyckorna

Förbundsnyhet 2019-01-30 Utfodring kan användas för att minska viltolyckorna med älg. På den punkten är Torstein Storaas, professor vid Högskolan i Innlandet, helt säker. –...

Eftersöksekipage nära till hands

Eftersök 2019-01-30 Vill du känna tryggheten i att enkelt kunna nå ett skickligt eftersöksekipage?

Nya Etikregler för ekipagen i EA!

Eftersök 2019-01-30 Nu har EA:s etikregler uppdaterats och finns att se på EA:s webb.

Jägarnas viltvård skapar mångfald i jordbrukslandskapet

Förbundsnyhet 2019-01-30 Viltvård i jordbrukslandskapet skapar livsmiljöer inte bara för rapphöns och fälthare, utan också för fjärilar, insekter och småfåglar.

Framåtlutad plan för eftersöken

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-01-30 Över hela landet bidrar en stor mängd människor till att göra förbundets eftersöksverksamhet möjlig.

Skogsrapport får hård kritik av Jägareförbundet

Förbundsnyhet 2019-02-12 Svenska Jägareförbundet anser rapporten – Skogsskötsel med nya möjligheter – som en arbetsgrupp under Skogsstyrelsen tagit fram, inte når upp till ...

Lagrådsremiss om vapendirektivet: Jägarnas vapen påverkas marginellt

Förbundsnyhet 2019-02-11 I lagrådsremissen om implementeringen av EU:s vapendirektiv i svensk lagstiftning påverkas jägarnas innehav marginellt. Jägareförbundet har fått...

Jägare vårdar viltet, naturen och landskapet för miljoner

Vilt 2019-02-06 Jägare lägger årligen miljoner mandagar och hundratals miljoner kronor på att skapa goda...

Hur klarar viltet vintern?

Press 2019-02-05 För landets jägare är det självklart att ställa upp när de vilda djuren har det som svårast, det är en naturlig del av...

Jägarexamen – det är då man inser vad viltvård handlar om

Förbundsnyhet 2019-02-04 - Jaktmarkens bärförmåga, det är när vi börjar prata om d...

Jakt gynnar artrikedomen i Sveriges natur

Förbundsnyhet 2019-02-01 En rikare fågelfauna och en fjällkedja med fjällräv....

Tio saker du inte visste om svenska jägare

Förbundsnyhet 2019-01-30 Visste du det här om svenska jägare? Få, om några, andra intressegrupper gör så stora och ideella naturvårdsinsatser som svenska jägare.

Instruktörsutbildning i eftersök 12-14 april

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-01-30 Att utveckla eftersöksekipage och undervisa i eftersök. Låter det intressant? I så fall kanske du vill bli Eftersöksinstruktör åt Svenska...

Trafikeftersök på TV4

Eftersök 2019-01-30 Se inslaget med vår länsansvariga jägare för NVR i Västerbotten.

Svenska jägare lägger en halv miljard kr på viltvård varje år #gillaenjägare

Förbundsnyhet 2019-01-30 Vilt-, natur- och biotopvård kanske inte låter så spännande, men är en stor del av jakten och en av flera insatser som bidrar till ökad biologisk...

Djurrättsextremismen måste stoppas

Press 2019-01-30 Göteborgs Postens granskning av djurrättsaktivismen har riktat strålkastarljuset mot ett stort samhällsproblem. – Vi ser behov av förbättrad...

 
Ladda in Fler