Förbundsnyheter - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Från varg till hund – domesticering och hundens personlighet

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-06-18 När hunden domesticerades avlade man fram en ökad leklust och minskad rädsla. Det visar en ny doktorsavhandling från Stockholms universitet.

Vildsvinets reproduktion i Sverige

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-10-24 En genomsnittlig vildsvinsugga följer en årscykel där den parar sig på hösten och föder 5.4 kultingar på våren. Det visar en ny avhandling som...

Småbiotoper viktiga

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-12-21 Sköts åkerholmar och skogsbryn rätt så bidrar de till att bevara biologisk mångfald och binder samman värdefulla miljöer i landskapet. Det visar...

 
Ladda in Fler