bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Vildsvinets reproduktion i Sverige

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-10-24 En genomsnittlig vildsvinsugga följer en årscykel där den parar sig på hösten och föder 5.4 kultingar på våren. Det visar en ny avhandling som...

Jaktens historia i Sverige

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-05-11 Jaktens, viltets och viltförvaltningens historia från istid till nutid skildras i en ny bok. Den berättar om föränderliga viltstammar, jaktmetoder,...

Stad och land tycker olika om viltförvaltningsdelegationerna och varg

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-06-01 Det finns en polarisering mellan stad och landsbygd när det gäller attityder till Sveriges vargpolicy och viltförvaltningsdelegationernas...

Afrikansk svinpest – vad är det och hur minskar vi risken för utbrott i Sverige?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-02-07 Virussjukdomen afrikansk svinpest finns nu i Sveriges närområde – i Baltikum, Polen och Ryssland. Både vildsvin och tamgris kan smittas och nästan...

 
Ladda in Fler