Svenska Jägareförbundet

Meny

Från varg till hund – domesticering och hundens personlighet

Vilt 2018-06-18 När hunden domesticerades avlade man fram en ökad leklust och minskad rädsla. Det visar en ny doktorsavhandling från Stockholms universitet.

Vildsvinets reproduktion i Sverige

Vilt 2017-10-24 En genomsnittlig vildsvinsugga följer en årscykel där den parar sig på hösten och föder 5.4 kultingar på våren. Det visar en ny avhandling som...

Jaktens historia i Sverige

Vilt 2017-05-11 Jaktens, viltets och viltförvaltningens historia från istid till nutid skildras i en ny bok. Den...

Älgen – en europeisk historia

Vilt 2016-09-04 Den skandinaviska älgstammen har ända sedan istiden haft en annan historik än älgarna i övriga Europa. Det gör älgstammen så...

Komplext samband mellan borrelia och hjortvilt

Vilt 2016-07-21 Den fästingburna sjukdomen borrelia ökar i både Europa oc...

Älgforskare från Norden träffades

Vilt 2014-08-23 Förra veckan hölls det årliga Fennoskandiska älgforskarmö...

Styr dovvilt och minska skador

Vilt 2014-04-23 Jägare utfodrar vilt för att öka överlevnaden, minska individers lidande och för att minska skador på grödor och växande skogar. Det finns ett anta...

Morkullan stabil och störningstålig

Vilt 2014-04-23 Morkullan erbjöd tidigare fantastiska jaktupplevelser under korta sommarnätter, och är även det franska kökets kanske förnämsta råvara. Vi är därme...

Småbiotoper viktiga

Vilt 2017-12-21 Sköts åkerholmar och skogsbryn rätt så bidrar de till att bevara biologisk mångfald och binder samman värdefulla miljöer i landskapet. Det visar...

Stad och land tycker olika om viltförvaltningsdelegationerna och varg

Vilt 2017-06-01 Det finns en polarisering mellan stad och landsbygd när det gäller attityder till Sveriges vargpolicy och viltförvaltningsdelegationernas...

Hur många vargar finns det?

Vilt 2016-10-04 Vargstammens storlek beräknas idag utifrån antagandet att en vargföryngring motsvarar 10 vargar. ...

Mårdhundens vandringsbeteende kan ge snabb spridning

Vilt 2016-08-19 Mårdhunden är en främmande invasiv art i Europa. Sverige har genom internationella konventioner förbundit sig att hindra den fr...

En spansk ”kronviltstragedi”?

Vilt 2015-07-07 Förvaltningen av den svenska stammen av kronvilt diskuter...

Storleken viktig för älgen

Vilt 2014-04-24 På torsdagen disputerade veterinär Jonas Malmsten vid SLU...

Mängden foder viktigast för skadorna

Vilt 2014-02-18 Debatten om hur vi ska finna en acceptabel balans mellan älgstammens storlek och skogsskadorna pågår ständigt. Nya rön ger nu ytterligare stöd för...

Forskare: EU bör ta större hänsyn till lokalsamhället

Vilt 2014-02-18 I en ny artikel jämför en grupp forskare hur jakten regleras i åtta olika länder, bland annat Sverige. Den viktigaste slutsatsen är att det ofta...

 
Ladda in Fler