bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Småbiotoper viktiga

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-12-21 Sköts åkerholmar och skogsbryn rätt så bidrar de till att bevara biologisk mångfald och binder samman värdefulla miljöer i landskapet. Det visar...

Stad och land tycker olika om viltförvaltningsdelegationerna och varg

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-06-01 Det finns en polarisering mellan stad och landsbygd när det gäller attityder till Sveriges vargpolicy och viltförvaltningsdelegationernas...

Vildsvinets reproduktion i Sverige

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-10-24 En genomsnittlig vildsvinsugga följer en årscykel där den parar sig på hösten och föder 5.4 kultingar på våren. Det visar en ny avhandling som...

Jaktens historia i Sverige

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-05-11 Jaktens, viltets och viltförvaltningens historia från istid till nutid skildras i en ny bok. Den berättar om föränderliga viltstammar, jaktmetoder,...

 
Ladda in Fler