Svenska Jägareförbundet

Meny

Ett steg närmare småskalig försäljning av vildsvinskött

Sälja vildsvinskött 2024-03-07 Ett nytt regelverk för hantering av vildsvinskött har skickats in till EU. Det grundar sig på förslaget som Livsmedelsverket tog fram 2021 och...

När blir det tillåtet att sälja vildsvinskött?

Sälja vildsvinskött 2020-04-24 Riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné förklarar vilka beslut som regeringen tagit för att göra det möjligt för jägare att sälja vildsvinskött.

Snart får jägare sälja vildsvinskött

Sälja vildsvinskött 2020-04-09 Under torsdagen (9 april) fattade regeringen fyra olika beslut som alla pekar mot att småskalig...

Försäljning av vildsvinskött – verket lämnar förbättrat förslag

Sälja vildsvinskött 2021-03-18 Livsmedelsverkets förslag om småskalig försäljning av vildsvinkött blir bättre och bättre. När verket i mitten av mars skickade sitt slutliga försl...

Möjligt att sälja vildsvinskött

Sälja vildsvinskött 2020-04-14 Den 9 april fattade regeringen fyra olika beslut som alla pekar mot att småskalig försäljning av vildvinskött är på gång att tillåtas.

”Vi hoppas på ett snabbt beslut om småskalig försäljning”

Sälja vildsvinskött 2019-11-08 Svenska Jägareförbundets remissvar på Livsmedelsverkets regeringsuppdrag om att se över reglerna...

 
Ladda in Fler