Svenska Jägareförbundet

Meny

Småskalig försäljning – var god dröj

Sälja vildsvinskött 2024-06-03 Innan sommaren skulle nya regler tillåta att jägare skulle få sälja vildsvinskött direkt till konsument. Men reglerna försenas i och med att...

Ett steg närmare småskalig försäljning av vildsvinskött

Sälja vildsvinskött 2024-03-07 Ett nytt regelverk för hantering av vildsvinskött har skickats in till EU. Det grundar sig på förslaget som Livsmedelsverket tog fram 2021 och...

När blir det tillåtet att sälja vildsvinskött?

Sälja vildsvinskött 2020-04-24 Riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné förklarar vilka beslut som regeringen tagit för att göra det...

Snart får jägare sälja vildsvinskött

Sälja vildsvinskött 2020-04-09 Under torsdagen (9 april) fattade regeringen fyra olika beslut som alla pekar mot att småskalig försäljning av vildvinskött är ...

Ännu ett steg på vägen för att få sälja vildsvinskött

Sälja vildsvinskött 2024-04-25 Regering och riksdag har justerat livsmedelsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen. Båda är förutsättningar för att de föreslagna...

Försäljning av vildsvinskött – verket lämnar förbättrat förslag

Sälja vildsvinskött 2021-03-18 Livsmedelsverkets förslag om småskalig försäljning av vildsvinkött blir bättre och bättre. När verket i mitten av mars skickade sitt slutliga försl...

Möjligt att sälja vildsvinskött

Sälja vildsvinskött 2020-04-14 Den 9 april fattade regeringen fyra olika beslut som alla pekar mot att småskalig försäljning av...

”Vi hoppas på ett snabbt beslut om småskalig försäljning”

Sälja vildsvinskött 2019-11-08 Svenska Jägareförbundets remissvar på Livsmedelsverkets regeringsuppdrag om att se över reglerna för småskalig försäljning av...

 
Ladda in Fler