Svenska Jägareförbundet

Meny

Besök Jägareförbundets monter på Utemässan 27-29 maj

Landet runt 2022-05-20 Svenska Jägareförbundet kommer att finnas på plats med stor monter på Utemässan i Lycksele- 27-29 maj. Det blir fler aktiviteter i anslutning till...

Som förr kan faktiskt vara bättre ibland

Landet runt 2022-05-17 Jag har under många år som förtroendevald inom Jägareförbundet sett folk jobbat i ur och skur, dagar som nätter, många gånger i tystnad för att vi...

Tema älg i norr

Landet runt 2022-02-14 Välkommen att anmäla dig till en intressant föreläsning och om älg och älgförvaltning i norr.

Jägareförbundets hjärtefrågor om fjälljakten

Landet runt 2022-02-14 Jägareförbundets tre hjärtefrågor kopplade till utredningen om fjälljakten tål att upprepas.

Fjällrådet har haft ett första möte

Landet runt 2021-09-03 LYCKSELE. Svenska Jägareförbundets återupprättade Fjällrå...

Uttalande från länsordföranden i Norrbotten och Mitt Norrland

Landet runt 2021-08-20 NORR. Jägareförbundets ordförande i Mitt Norrland Gun...

Rekordmånga björnar på licensjakten i Jämtland

Landet runt 2021-06-28 JÄMTLAND. Länsstyrelsen Jämtland har beslutat om tilldelning för hösten licensjakt och det blev rekord på 200 björnar. I de angränsande länen har...

Förbättrad viltövervakning genom samarbete mellan SCA och Jägareförbundet

Landet runt 2021-06-28 Från och med 1 juli 2021 så kan och ska alla som jagar småvilt på SCA:s marker rapportera sin avskjutning. Detta blir möjligt både för dygns-och...

Jägarna hade rätt, björnstammen ökar!

Landet runt 2021-06-28 JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. Den 1 juni meddelade Länsstyrelserna för Jämtland och Västernorrland resultatet från höstens björnspillningsinventering oc...

Årets licensjakt på gråsäl

Landet runt 2021-06-28 För andra året i rad har Naturvårdsverket beslutat om licensjakt på gråsäl. Licensjaktsperioden gäller från den 20 april till 31 december.

Nu läggs grunden till hur mycket rovdjur som får jagas i norr

Landet runt 2021-06-28 Viltförvaltningsdelegationerna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland har i dagarna haft möte. Viltförvaltningsdelegationen är ett...

Vikande älgstam: Jaktgrannar i Luleå/Boden i stormöte om praktisk älgförvaltning

Landet runt 2022-05-18 Nästan 60 jägare från närliggande byar samlades i byahuset i Smedsbyn norr om Luleå. På plats fanns jaktvårdskonsulent Björn Sundgren som höll en...

Tema älg i norr - digital föreläsning

Landet runt 2022-04-12 På allmän begäran kör vi ännu en Temakväll Älg i norr. En digital föreläsning med jaktvårdskonsulent Björn Sundgren. Välkommen att anmäla dig till ...

Vad händer med fjälljakten

Landet runt 2022-02-14 Beslutet att upplåta statens marker ovan odlingsgränsen i Norr- och Västerbotten och på...

Jägareförbundet Mitt Norrland reagerar starkt över inhibering av björnjakten i Jämtland

Landet runt 2021-09-23 Jägareförbundet Mitt Norrland är mycket kritiska till förvaltningsrättens beslut att upphäva länsstyrelsens omfördelning av...

Läget i norr inför fågeljaktspremiären

Landet runt 2021-08-24 NORR. För många jägare är 25 augusti ett heligt datum....

Snart är det björnjakt

Landet runt 2021-08-20 Nu är det nära. På lördag 21 augusti drar björnjakten i...

Spillningsinventeringen bidrog till ökad björntilldelning i Västerbotten

Landet runt 2021-06-24 Den 23:e juni kom Länsstyrelsen Västerbottens licensbeslut gällande björn. Beslutet medgav en betydligt högre licenstilldelning än tidigare år. I å...

Jägareförbundet Mitt Norrland kritiska till länsstyrelsens villkor för fjälljakten

Landet runt 2021-06-24 JÄMTLAND. Länsstyrelsen i Jämtland är nu klar med villkoren för fjälljakten i Jämtland inför kommande höst. - Vi har haft flera dialogmöten under...

Så blir de nya jakttiderna i norr!

Landet runt 2021-06-24 Den 7 maj kom regeringens beslut om de nya jakttiderna, som kommer gälla det kommande sex åren. I framtagandet av de nya jakttiderna har det...

Fullt hus på digital utbildning för älgförvaltningsgrupper i norrlänen

Landet runt 2021-06-24 I dagarna hölls en utbildning i älgförvaltning riktad till de delegater som precis fått ett nytt treårigt förordnande tilldelat av länsstyrelsen....

Jägareförbundet Boden nådde nya målgrupper på digital årsstämma

Landet runt 2021-06-24 NORRBOTTEN. Jägareförbundet Boden var först ut i Norrbotten med att hålla digital årsstämma, detta med bara goda erfarenheter. - Att verksamheten...

 
Ladda in Fler