Förbundsnyheter - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

ÖFKs exkursion om rapphönsbiotoper den 2 juli 2021

Fältvilt 2021-07-05 Exkursionen samlade ca 60 deltagare från Mälardalen i norr till Skåne i söder. Intresset var alltså mycket stort för det fleråriga projekt som...

Skapa en balanserad biologisk mångfald med oss

Fältvilt 2021-05-17 I Svenska Jägareförbundets arbete med fältvilt återskapas delar av det äldre landskapet genom blommande kantzoner runt brukshinder och utmed...

Film - viltvårdstips

Fältvilt 2021-02-23

Biotopvård och fasanuppfödning i modern tid

Fältvilt 2021-01-29 SVENSK JAKT. Viltmästare Dan Jönsson berättar i en intervju med Hans Norgren om vad man ska tänka på för att lyckas med...

18 juli Fältvandring Hacksta gård

Fältvilt 2020-06-30 Lördagen 18 juli: Fältvandring där såväl brukningsanpassn...

Fältviltstur i Nordvästra Skåne

Fältvilt 2020-06-24 Jan Henricson som är reporter på Svensk Jakt lämnade de...

Fältvandring 2020 Klostergården

Fältvilt 2020-06-10 Vi tänkte aldrig ställa in vår årliga fältvandring - vi fick bara tänka om! Häng med på den digitala fältvandringen!

Film: Fältviltet behöver kantzoner

Fältvilt 2020-06-10 En film med några tips om hur vi kan hjälpa fältviltet.

Gårdssamarbete i Sörmland

Fältvilt 2020-06-10 Nu i vår har åtta gårdar fått LONA-bidrag via Nyköpings kommun till blommande kantzoner för pollinatörer. Nu väntar man på att kantzonerna, som med...

Nya datum för putsning av trädor t o m 31 mars.

Fältvilt 2020-06-10 Nu får man putsa eller slå av växtlighet på träda under perioden 1 juli – 31 mars. Nytt datum för förbud är nu 1 april – 30 juni.

Utbildningsdagar för Jägareförbundets länsföreningar

Fältvilt 2020-06-10 Hur du lyckas med utsättning av fältvilt.

Radio - förbundets arbete med biologisk mångfald

Fältvilt 2021-06-10 Lyssna på P4 Sörmland med Svenska Jägareförbundet om Tuvekärr gård.

Kurser i vår

Fältvilt 2021-03-24 Du kan boka din kurs på Studiefrämjandet här: Webinarium Fältvilt (studieframjandet.se) - Onsdagen den 31 Mars

Viltvårdstipset - Hjälp fältviltet under senvintern

Fältvilt 2021-02-23 Äger du inte den mark du jagar på måste du naturligtvis ha markägarens tillåtelse. Ta en diskussi...

Unga jägare startar på Gotland

Fältvilt 2020-11-26 Rapphönsjakten över stående fågelhund för ungdomar den 10 oktober blir startskottet för Unga Jägare på Gotland.

Kycklingar från viltlevande rapphönor

Fältvilt 2020-06-24 Nu har vi kycklingar från viltlevande rapphönor på...

P4 Radio Gotland - Intervju om rapphöns

Fältvilt 2020-06-02 Intervju i Sveriges Radio P4 Gotland med Hans Olsson, jägarförbudets ordförande, samt Andreas Wiklund, ägare för Stora Tollby Trädgård AB.

Lär känna fåglar i odlingslandskapet – ny skrift

Fältvilt 2020-06-02 Nu när flyttfåglarna har anlänt kan du lära känna 46 fågelarter som lever i odlingslandskapet lite närmare.

Med rapphönans betydelse i centrum

Fältvilt 2020-06-02 SVENSK JAKT. De återkommande och populära rapphönsdagarna arrangeras i dagarna i Skåne. Där informerar bland annat forskare om de senaste rönen om...

Kunskap och tips i boken FÄLTVILT

Fältvilt 2020-06-02 Boken Fältvilt av Carl von Essen och Poul-Erik Jensen ger dig kunskap om biotoper, uppfödning, utsättning och även jakt på fältvilt.

 
Ladda in Fler