Svenska Jägareförbundet

Meny

Långsiktigt förtroende för Jägareförbundet

Förändring av viltvårdsfonden 2024-05-13 Regeringen fattade under förra veckan ett nytt treårigt beslut gällande Svenska Jägareförbundets Jakt– och viltvårdsbidrag. Organisationsbidraget...

Förbundet vann även tredje upphandlingsdelen

Förändring av viltvårdsfonden 2022-02-22 Vid jul stod det klart att Svenska Jägareförbundet vunnit de två första upphandlingarna av uppgifter som ingått i Allmänna uppdraget. Dessa rörde...

Jägareförbundet får flerårigt organisationsbidrag

Förändring av viltvårdsfonden 2021-09-30 Under torsdagen beslutade regeringen att tilldela Svenska Jägareförbundet ett flerårigt...

BLOGG: Konsten att äventyra miljardbelopp för sex miljoner kronor

Förändring av viltvårdsfonden 2021-05-25

Så ser arbetsprocessen för Viltvårdsfonden ut

Förändring av viltvårdsfonden 2021-04-23 Trots kritik och oro för förändringarna i Viltvårdsfonden...

Landsbygdsministern: Allmänna uppdraget ska utvecklas

Förändring av viltvårdsfonden 2021-04-20 Många jägare är oroliga för vad som händer med Allmänna...

Naturvårdsverket trampar på jägarnas insatser

Förändring av viltvårdsfonden 2021-04-15 Naturvårdsverkets delredovisning om hur de ska hantera sina uppdrag i samband med regeringsbeslutet om Viltvårdsfonden upplevdes som ett slag i...

Naturvårdsverket borde veta hut

Förändring av viltvårdsfonden 2021-04-15 – Vi har kommit till en punkt när regeringen måste agera, annars riskerar den jaktliga folkrörelsen raseras, säger förbundsordförande Torbjörn...

Varför ändrades Allmänna uppdraget?

Förändring av viltvårdsfonden 2021-04-15 Svenska Jägareförbundet har granskat tillgängliga dokument från EU-kommissionen rörande beslutet att ändra Allmänna uppdraget som förbundet haft...

Fokus framåt, för jaktens- och viltvårdens bästa

Förändring av viltvårdsfonden 2021-04-15 Regeringen tydliggör förändringen av Allmänna uppdraget och uppmanar Svenska Jägareförbundet att ansöka om fleråriga organisationsbidrag från 2022....

Regeringen förändrar Allmänna uppdraget

Förändring av viltvårdsfonden 2021-04-15 Efter 83 år förändras Allmänna uppdraget. Det är bland annat upphandlingslagstiftningen som gjort att regeringen kände sig tvingad att finna en ny...

Möjlighet till förlängning

Förändring av viltvårdsfonden 2023-05-22 Regeringen fattade under förra veckan beslut att ge Naturvårdsverket möjlighet att förlänga de uppdrag som Svenska Jägareförbundet utfört sedan...

Rovdjursföreningen ska inte få medel ur Viltvårdsfonden

Förändring av viltvårdsfonden 2022-02-15 Många föreningar och organisationer försöker få medel från Viltvårdsfonden, sedan Naturvårdsverket fick i uppdrag att dela ut organisations- och...

Viltvårdsfonden: Hårt arbete gav framgång

Förändring av viltvårdsfonden 2021-06-02 Allt sedan regeringen fattade beslut om att förändra hur medlen i Viltvårdsfonden skulle fördelas...

Varför urholkar regeringen jakten och viltförvaltningen?

Förändring av viltvårdsfonden 2021-05-12 Två samtidigt pågående processer har fått Svenska Jägareförbundet att tvivla på regeringens verkliga intentioner med sin...

Landsbygdsministern: Allmänna uppdraget ska utvecklas

Förändring av viltvårdsfonden 2021-04-20 Många jägare är oroliga för vad som händer med Allmänna...

Viltvårdsfonden: Trycket hårdnar mot landsbygdsministern

Förändring av viltvårdsfonden 2021-04-18 Att Svenska Jägareförbundet är missnöjd med utvecklingen...

Regeringen ger Naturvårdsverket mer tid för att klara av uppdrag

Förändring av viltvårdsfonden 2021-04-01 Regeringen har i dag beviljat Naturvårdsverket en förlängning med sex månader för att lösa delar av de uppgifter myndigheten fick i januari avseend...

Statssekreterare Per Callenberg kommenterar Allmänna uppdraget

Förändring av viltvårdsfonden 2021-04-01 Efter att ha tagit del av Svenska Jägareförbundets kommentarer gällande pilotärendet mot Allmänna uppdraget från EU kommissionen kommenterar...

Går det att upphandla en folkrörelse?

Förändring av viltvårdsfonden 2021-04-01 Naturvårdsverket har fått i uppdrag att se till att de uppgifter som rör eftersök av trafikskadat vilt, viltövervakning och klövviltförvaltning bli...

Nya lösningen för Viltvårdsfonden kan utveckla viltförvaltningen

Förändring av viltvårdsfonden 2021-04-01 När regeringen förändrade reglerna runt hur pengar fördelas från Viltvårdsfonden skapas möjligheter som kan utveckla viltförvaltningen och hur...

 
Ladda in Fler