Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundet vann även tredje upphandlingsdelen

Förändring av viltvårdsfonden 2022-02-22 Vid jul stod det klart att Svenska Jägareförbundet vunnit de två första upphandlingarna av uppgifter som ingått i Allmänna uppdraget. Dessa rörde...

Jägareförbundet får flerårigt organisationsbidrag

Förändring av viltvårdsfonden 2021-09-30 Under torsdagen beslutade regeringen att tilldela Svenska Jägareförbundet ett flerårigt organisationsbidrag, i enlighet med tidigare beslut. –...

BLOGG: Konsten att äventyra miljardbelopp för sex miljoner kronor

Förändring av viltvårdsfonden 2021-05-25

Så ser arbetsprocessen för Viltvårdsfonden ut

Förändring av viltvårdsfonden 2021-04-23 Trots kritik och oro för förändringarna i Viltvårdsfonden fortskrider processen. – När man förändrar en väl fungerande...

Landsbygdsministern: Allmänna uppdraget ska utvecklas

Förändring av viltvårdsfonden 2021-04-20 Många jägare är oroliga för vad som händer med Allmänna...

Naturvårdsverket trampar på jägarnas insatser

Förändring av viltvårdsfonden 2021-04-15 Naturvårdsverkets delredovisning om hur de ska hantera si...

Naturvårdsverket borde veta hut

Förändring av viltvårdsfonden 2021-03-31 – Vi har kommit till en punkt när regeringen måste agera, annars riskerar den jaktliga folkrörelsen raseras, säger förbundsordförande Torbjörn...

Varför ändrades Allmänna uppdraget?

Förändring av viltvårdsfonden 2021-03-31 Svenska Jägareförbundet har granskat tillgängliga dokument från EU-kommissionen rörande beslutet att ändra Allmänna uppdraget som förbundet haft...

Fokus framåt, för jaktens- och viltvårdens bästa

Förändring av viltvårdsfonden 2021-03-31 Regeringen tydliggör förändringen av Allmänna uppdraget och uppmanar Svenska Jägareförbundet att ansöka om fleråriga organisationsbidrag från 2022....

Regeringen förändrar Allmänna uppdraget

Förändring av viltvårdsfonden 2021-03-31 Efter 83 år förändras Allmänna uppdraget. Det är bland annat upphandlingslagstiftningen som gjort att regeringen kände sig tvingad att finna en ny...

Rovdjursföreningen ska inte få medel ur Viltvårdsfonden

Förändring av viltvårdsfonden 2022-02-15 Många föreningar och organisationer försöker få medel från Viltvårdsfonden, sedan Naturvårdsverket fick i uppdrag att dela ut organisations- och...

Viltvårdsfonden: Hårt arbete gav framgång

Förändring av viltvårdsfonden 2021-06-02 Allt sedan regeringen fattade beslut om att förändra hur medlen i Viltvårdsfonden skulle fördelas och nyttjas har alla delar i förbundet arbetat hå...

Varför urholkar regeringen jakten och viltförvaltningen?

Förändring av viltvårdsfonden 2021-05-12 Två samtidigt pågående processer har fått Svenska Jägareförbundet att tvivla på regeringens...

Landsbygdsministern: Allmänna uppdraget ska utvecklas

Förändring av viltvårdsfonden 2021-04-20 Många jägare är oroliga för vad som händer med Allmänna uppdraget och Viltvårdsfonden. Landsbygdsministern Jennie Nilsson (S) g...

Viltvårdsfonden: Trycket hårdnar mot landsbygdsministern

Förändring av viltvårdsfonden 2021-04-18 Att Svenska Jägareförbundet är missnöjd med utvecklingen...

Regeringen ger Naturvårdsverket mer tid för att klara av uppdrag

Förändring av viltvårdsfonden 2021-04-01 Regeringen har i dag beviljat Naturvårdsverket en...

Statssekreterare Per Callenberg kommenterar Allmänna uppdraget

Förändring av viltvårdsfonden 2021-02-12 Efter att ha tagit del av Svenska Jägareförbundets kommentarer gällande pilotärendet mot Allmänna uppdraget från EU kommissionen kommenterar...

Går det att upphandla en folkrörelse?

Förändring av viltvårdsfonden 2021-02-12 Naturvårdsverket har fått i uppdrag att se till att de uppgifter som rör eftersök av trafikskadat vilt, viltövervakning och klövviltförvaltning bli...

Nya lösningen för Viltvårdsfonden kan utveckla viltförvaltningen

Förändring av viltvårdsfonden 2021-02-12 När regeringen förändrade reglerna runt hur pengar fördelas från Viltvårdsfonden skapas möjligheter som kan utveckla viltförvaltningen och hur...

 
Ladda in Fler