Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mostphotos

Vid viltolycka

Vad göra om du råkar ut för en viltolycka? Vår film ger svaret på en minut!

Mer fakta:

Anmälningspliktiga vilt:
Älg, rådjur, vildsvin, hjort, björn, varg, järv, lo, utter, mufflonfår eller örn.

Ring 112! Glöm inte heller att noga märka ut platsen!

Tips och hjälpmedel:

Förebygg viltolyckor genom eget ansvar
Det viktigaste Du kan göra, för att undvika viltolyckor, är att sänka farten och vara uppmärksam på vilt vid vägen.
Detta är särskilt viktigt under den mörka delen av dygnet.

Information och något att märka ut med

NVR:s Viltolycksremsa


2014-09-11 2023-09-18