Svenska Jägareförbundet

Meny

Bild: Nationella Viltolycksrådet

Viltolycksremsor

Viltolycksremsan används av trafikanter för att märka ut var djuret försvann efter en viltolycka. Dessutom finns information om hur man kan agera för att förebygga viltolyckor samt vilka åtgärder man är skyldig att vidta om olyckan är framme.

Län och kretsar

Inom Svenska Jägareförbundet kan Länsjaktvårdsföreningar och Jaktvårdskretsar beställa viltolycksremsor genom att logga in på förbundets webbutik.

Allmänheten

Förare av motorfordon kan få viltolycksremsor bland annat på Bilprovningen.

Digital variant

En förenklad variant kan också hämtas på viltolycka.se eller nedan

Viltolycksremsa

 


2013-10-08 2023-09-18