Svenska Jägareförbundet

Meny

Försäkring är ett måste

Eftersök inom NVR är krävande. Därför är det höga krav på eftersöksjägarna i NVR. Som naturligtvis ska utföra sitt arbete med största försiktighet. Om olyckan ändå är framme är det viktigt att försäkringar kan lindra skadan.

Svenska Jägareförbundet stärker försäkringsskyddet

Som medlem i Svenska Jägareförbundet ingår försäkringar som är värdefulla för eftersöksjägare vid sidan av det som täcks av uppdragsgivare (se nedan) eller privata försäkringar.

Medlemskapet ger dig skydd genom:

  • Ansvarsförsäkringen
  • Olycksfallsförsäkringen

Läs om If:s försäkringar: Ansvar respektive Olycksfall

Hundar inom NVR är försäkrade genom Agria

- i samarbete med Svenska Jägareförbundet

Läs mer om Agrias Trafikeftersöksförsäkring

Polisens samlingsförsäkring

Polisen har från 1 september 2012 tecknat en samlingsförsäkring genom Kammarkollegiet. Namnet på försäkringen är Särskilt personskadeskydd. Denna försäkring motsvarar det personskadeskydd som anställda normalt har, där till exempel ersättning för utebliven inkomst ingår.


2012-11-24 2023-09-18