Svenska Jägareförbundet

Meny

Försäkring är ett måste

Eftersök inom NVR är krävande. Därför är det höga krav på eftersöksjägarna i NVR. Som naturligtvis ska utföra sitt arbete med största försiktighet. Om olyckan ändå är framme är det viktigt att försäkringar kan lindra skadan.

Svenska Jägareförbundet stärker försäkringsskyddet

Som medlem i Svenska Jägareförbundet ingår försäkringar som är värdefulla för eftersöksjägare vid sidan av det som täcks av uppdragsgivare (se nedan) eller privata försäkringar.

Medlemskapet ger dig skydd genom:

  • Ansvarsförsäkringen
  • Olycksfallsförsäkringen

Läs om If:s försäkringar: Ansvar respektive Olycksfall

Hundar inom NVR är försäkrade genom Agria

- i samarbete med Svenska Jägareförbundet

Läs mer om Agrias Trafikeftersöksförsäkring

Polisens samlingsförsäkring

Polisen har från 1 september 2012 tecknat en samlingsförsäkring genom Kammarkollegiet. Namnet på försäkringen är Särskilt personskadeskydd. Denna försäkring motsvarar det personskadeskydd som anställda normalt har, där till exempel ersättning för utebliven inkomst ingår.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-11-24 2023-09-18