Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Madeleine Lewander

Rashistoria

Wachtelhunden leder sitt ursprung från stötande, kortdrivande och apporterande hundar som sedan årtionden använts vid jakt efter småvilt i södra Tyskland. Blodsmässigt anses wachtelhunden stå nära långhårig vorsteh, münsterländer och vissa spanielraser. Vid slutet av 1800-talet inleddes i Tyskland en systematisk avel på hundar av wachtelhundtyp. Den tyska wachtelhundklubben bildades 1903 och syftet var att skapa en skogsjakthund som komplement till de stående fågelhundarna.

Wachtelhunden kom tidigt att delas in i två färgvarianter, bruna och skimlar, som i huvudsak avlats åtskilda men anses likvärdiga vad gäller jaktegenskaper. De första wachtelhundarna kom till Sverige i slutet av 30-talet och beståndet kan nu uppskattas till ett par tusen hundar med ca 250-300 registreringar per år. Av dessa är merparten bruna.

Wachtelhunden som jakthund

Wachtelhunden är en hund för jakt i skog och vatten som driver med skall, apporterar och är väl lämpad för all slags eftersök.

Kortdrivare

Wachtelhunden är en kortdrivande hund som skall driva med väl riklig och hörbar skallgivning. Flertalet hundar driver några minuter och drevtider över 15 minuter eftersträvas ej. Om drevdjuret lämnar området skall hunden avbryta drevet och återvända till föraren. Wachtelhunden har ett utpräglat spårintresse och arbetar vanligen med låg näsa. I Sverige används wachtelhunden främst till klövvilt men driver även annat vilt. I sitt hemland, liksom under senare år även i Sverige, används wachtelhunden ofta vid vildsvinsjakt.

Apportör

Wachtelhunden har i allmänhet goda anlag för apportering. Den går mycket gärna i vatten och den är en duktig och uthållig simmare. Med dressyr och utbildning kan den därför bli en god apportör såväl på land som i vatten.

Eftersökshund

Wachtelhunden kombinerar spårintresse med läraktighet och samarbetsvilja. Dessa egenskaper sammantagna ger hunden förutsättningar för att utbildas till en mycket god eftersökshund för klövvilt. Den är också snabb och skarp nog för att gå ifatt och avfånga, hålla fast eller ställa skadat vilt. En del hundar visar anlag för ståndskall vid eller rapportering av dött vilt.

Mentalitet

Wachtelhunden är hemma en lugn och säker hund som är öppen och vänlig mot människor. I skogen är den livlig och har stor jaktlust samt visar skärpa mot rovvilt och skadat vilt. Den är lättlärd och samarbetsvillig men har mycket egen vilja och enligt ett äldre tyskt uttryck "utnyttjar wachtelhunden hänsynslöst sin herres fel". Det ligger mycket i detta och hunden kräver en fast hand och en hundvan ägare för att på bästa sätt komma till sin rätt.

Exteriört

Wachtelhunden skall vara kraftig och muskulös. Rygglinjen skall vara längre än mankhöjden. Pälsen skall vara tät och kraftig med långt hår som kan vara lockigt, vågigt eller slätt. De vanligaste färgerna är brun och brunskimmel.

Jaktprov

Jaktprovsverksamheten startade 1987 och från och med 1992 är proven officiella.
Jaktprov hålls i 3 klasser, unghunds, nybörjar och öppen klass. Från och med 2001 anordnar även klubben vildsvinsprov.

Drevarbete på fälthare

(Ukl och Nkl)
Här prövas hundens drevförmåga, dvs vilja och förmåga att med säkerhet följa en harlöpa under skallgivning. Egenskaperna som bedöms är drevläng, drevtid, drevskall och drevsätt fart. Hunden skall under skallgivning följa löpan så noga som möjligt, dock minst 200 meter.

Fritt sök i skogsmark

Hunden skall självständigt söka av ett skogsområde. I öppen klass skall hunden finna och driva vilt.

Vattenarbete

I unghundsklass prövas endast hundens villighet att gå i vatten och simma. I öppen klass skall hunden simmande söka igenom ett vassområde och finna utlagd fågel.

Skottreaktion

Denna prövas genom att två skott avlossas inom 20-30 meter från hunden när denna är lös i förarens närhet.

Apportering och spårning

Apportering prövas i vatten såväl som på land. Hunden skall ensam följa spåret och apportera viltet. I samband med vattenarbetet skall hunden apportera i vatten utlagt vilt.

Jaktprovsregler

Fullständiga jaktprovsregler kan rekvireras från Svenska Wachtelhundklubben.

Till dig som är intresserad av att skaffa en wachtelhund

Om du vill ha en wachtelhund och söker en valp, skall du ställa krav på valpens föräldrar men också komma ihåg att din hund kommer att ställa krav på dig som ägare och jägare.

  • Valpens föräldrar bör ha startat på jaktprov och visat rastypiska jaktegenskaper. Föräldrarna skall vara friröntgade i höftleder och armbågar samt ögonlysta utan anmärkning.
  • Det är också viktigt att båda föräldrarna driver med skall.

Avelsarbete

Avelsarbetets målsättning är att ytterligare förbättra rasens jaktegenskaper med inriktning mot en jakthund som på bästa sätt passar för svenska jaktförhållanden.

Wachtelhundklubben har också utarbetat ett hälsoprogram som blan annat innebär att alla hundar som används i avel skall vara friröntgade i höftleder och armbågar samt vara ögonundersökta. Avelsråd och valphänvisare kan lämna närmare information om vad hälsoprogrammet innebär.

Avelsarbetet har tidigare komplicerats av en smal avelsbas men senare års importer av jaktprovsmeriterade hundar, tillsammans med ett flertal välmeriterade svenskfödda hundar, har breddat avelsbasen och ger tillförsikt inför framtiden.

Parningar mellan färgvarianterna har under senare år ökat och bidragit också det till en breddad avelsbas.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-10-21 2022-10-19 Johanna Thörnqvist