Svenska Jägareförbundet

Meny

Afrikansk svinpest

Två månader sedan afrikansk svinpest bröt ut i Sverige och hittills har 53 smittade vildsvin påträffats. Foto: Ulrika Karlsson-Arne/Madeleine Lewander

Jägarna fortsätter bekämpa afrikansk svinpest

Det har nu gått två månader sedan afrikansk svinpest bröt ut i Sverige. Hittills har 53 smittade vildsvin påträffats.
– Jägarna i och runt Fagersta har gjort en enorm arbetsinsats då vi sökt igenom det drabbade området i jakten på kadaver, säger Lars Björk, jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

Jägarnas arbetsinsats ovärderlig i sökandet efter smittade vildsvin. Foto: Privat

2023-11-06

Nu går arbetet in i en ny fas där kärnområdet stängslas in, viltkameror och fällor sätts ut och åtlar görs extra attraktiva med vildsvinens favoritfoder, allt för att få fatt på de eventuellt smittade vildsvin som finns kvar i området. Från dag ett, den 6 september då afrikansk svinpest (ASF) påträffades första gången, har jaktvårdskonsulent Lars Björk funnits på plats och organiserat jägarkårens sökinsatser.

– Över 750 jägare har utbildats i biosäkerhet och deltagit i sökandet efter döda vildsvin. Vi har sökt igenom kärnområdet på 10 000 hektar och en stor del av hela den smittade zonen på 100 000 hektar. Under helgen bidrog angränsande jaktvårdskretsar med ytterligare jägare som hjälpte till att söka. Inga nya fynd har påträffats, vilket är positivt. Men ännu återstår mycket arbete, säger Lars Björk.

Just nu pågår arbetet med att sätta upp stängsel runt kärnområdet. Det beräknas vara klart inom kort. Trafikverkets entreprenörer utför arbetet och de använder sig bland annat av ett slags kraftigt, hårt spänt fårstängsel, så kallade tornadostaket. Myndigheterna har även köpt in särskilt utrustade drönare, för att användas där det är svårt och extra besvärligt att söka på marken.

– Att jaga vid åtel blir framöver en viktig insats när de överlevande vildsvinen i den smittade zonen ska skjutas bort. Målet är att upprätta en vildsvinsfri zon utanför kärnområdet, för att förhindra att sjuka vildsvin kommer i kontakt med friska. Det främsta målet med restriktionerna som införts är att vildsvinen inte ska störas, att de helt enkelt inte rör sig till nya områden, säger Lars Björk.

– Jag vill återigen passa på att rikta ett stort tack till alla som ställer upp och deltar i detta arbete, det är krävande och mödosamt men måste göras av jägare som har kunskap och vet var och hur man ska leta i terrängen, säger Lars Björk.

Enligt de senaste uppgifterna har 53 smittade vildsvin påträffats under de här två månaderna. Mer information om afrikansk svinpest hittar du på vår samlingssida.

 

Tillbaka till överblick